cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng bột
Bột nhựa Krehalon Compound dùng cho nghành thực phẩm- DX581RMST40... (mã hs bột nhựa krehal/ mã hs của bột nhựa kre)
Polyme vinyliden clorua dạng bột Y-No... (mã hs polyme vinylide/ mã hs của polyme vinyl)
BOT PVC - GRADE H66
Bọt PVC - grade H66
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic