cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Dạng hạt (SEN)
Dạng hạt (SEN)
Dạng hạt (SEN)
Dạng hạt (SEN)
+ 1
Dạng hạt (SEN)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng hạt (SEN)
POLYMIST(PTFE) PHỤ GIA DÙNG TRONG NGÀNH SƠN... (mã hs polymistptfe/ mã hs của polymistptf)
TEFLON / Polytetrafluoroethylen
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic