cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Dạng phân tán (SEN)
Dạng phân tán (SEN)
Dạng phân tán (SEN)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng phân tán (SEN)
Produkt KD 20163 (Phụ gia dùng trong sản xuất gốm sứ, có thành phần chính là Copolyme tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene nguyên sinh dạng lỏng, hàng mới 100%)... (mã hs produkt kd 2016/ mã hs của produkt kd 2)
Copolyme vinylideneflouride nguyên sinh dạng phân tán (CK-F-P78903)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic