cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng phân tán (SEN)
Chế phẩm nhựa công nghiệp SOLDERITE S-36 (dạng lỏng 29,4% pha loãng trong cồn công nghiệp Isopropyl Alcohol, dùng để phủ bóng chân linh kiện sản phẩm). Hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm nhựa c/ mã hs của chế phẩm nhự)
Hoá chất xử lý cuối: Asahi Guard AG-E550D. Tên hoá học: Fluoropolymer. Thành phần chính: Dypropylene grycol (CAS no: 25265-71-8)... (mã hs hoá chất xử lý/ mã hs của hoá chất xử)
Polyolefin đã clo hóa phân tán trong dung môi hữu cơ (GX-3Z251)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic