cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Chất trợ(K1201) (88-90% Polyethylene Vinyl Acetate)- Cas No: 24937-78-8, 2-4% Carbonate Salt, 2-4% Inorganic silicon salt, 4-6% Organic Silane Component)... (mã hs chất trợk1201/ mã hs của chất trợk12)
Hạt EVA (Ethylene Vinyl Acetate(EVA) (TAISOX 7350M)-Hạt nhựa EVA(TAISOX 7350M). Hàng mới 100%... (mã hs hạt eva ethyle/ mã hs của hạt eva eth)
Polyme dạng rắn không phân tán trong môi trường nước: Vinyl gum HCR 1630U... (mã hs polyme dạng rắn/ mã hs của polyme dạng)
Tấm nhựa (Polyme từ vinyl axetat hay từ các vynl este khác, dạng nguyên sinh), PVC SHEET(E-727), dùng làm thí nghiệm lem màu, hàng mới 100%... (mã hs tấm nhựa polym/ mã hs của tấm nhựa po)
Nhũ tương dùng để sản xuất keo
Bột trợ lọc - Divergan RS
POLYME Dạng nguyên sinh dùng trong nghành Mỹ Phẩm . Hàng Mới 100% ( nguyên Liệu Sản Xuất Mỹ Phẩm )
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic