cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Compolyme vinyl axetat dạng nguyên sinh: ELOTEX MP 2050 (C4H6O2)n. CAS#:24937-78-8. Hàng mới 100%... (mã hs compolyme vinyl/ mã hs của compolyme vi)
bột vinnapas 5010N: phụ gia để sản xuất bột bả dùng trong xây dựng. ncc:wacker. đóng gói: 25 kg. mới 100%... (mã hs bột vinnapas 50/ mã hs của bột vinnapas)
Elotex MP2050 Copolyme Viny Axetat, dạng bột nguyên sinh, không phân tán trong nước (25kg/ Bao) 800 bao. Hàng mới 100%.... (mã hs elotex mp2050 c/ mã hs của elotex mp205)
P.v.p/va s-630- copolyme vinyl axetat... (mã hs pvp/va s630/ mã hs của pvp/va s6)
VINNAPAS 4115N- Copolyme vinyl axetat, dạng bột, dùng trong ngành sơn, (25kg/bao, hàng mới 100%) Cas No: 9004-65-3, hàng mới 100%... (mã hs vinnapas 4115n/ mã hs của vinnapas 411)
 Elotex
Vinnapas 5010N.
Elotex MP2050 Copolyme Viny Axetat, dạng bột nguyên sinh, không phân tán trong nước (25kg/bao) 400 bao. Hàng mới 100%. Copolyme vinyl axetat, nguyên sinh, dạng bột. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolyme vinyl axetat, nguyên sinh, dạng bột.

Ký, mã hiệu, chủng loại: MP2050
Nguyên liệu sản xuất sơn Vinnapas 5010N (Copolyme vinyl axetat), hàng mới 100%.Copolyme ethylene-vinyl axetat, nguyên sinh, dạng bột, hàm lượng vinyl acetate chiếm tỷ lệ cao hơn.
Dung dịch Evaflex - EV40W
Phụ liệu dược:Kollidon VA 64, Batch No.97753468EO, NSX.09/2011, HD.09/2014
Hạt nhựa
Nguyên liệu SX sơn - Elotex MP2050 (Copolyme vinyl axetat loại không phân tán trong nước)
Nguyên liệu SX sơn - Elotex MP2050- Copolyme Vinyl Axetat loại khác , dạng bột - Hàng mới 100% , gồm 400 bao (25kg/bao)
Bột nhựa PVC nguyên liệu dùng sản xuất mực in công nghiệp : PVC paste resin EM-2070 , hàng mới 100%
Bột nhựa PVC nguyên liệu dùng sản xuất mực in công nghiệp : PVC paste resin KCM-12 , hàng mới 100%
Copolyme vinyl axetat dạng nguyên sinh:Elotex MP 2050
NGUYÊN LIệU SảN XUấT KEO XịT TóC LUVISKOL VA 37E(NHựA LỏNG)POLYMER(COPOLYME VINYL AXETAT)
Chất phụ gia làm bột trét tường,dạng bột (dùng trong xây dựng)-Vinnapas 5010N,hàng mới 100%
Vinnapas RE 510Z(Thành phần chính là copolyme vinyl acetat/ethylen dạng bột)
ELOTEX MP2104 (Colpolyme vinyl axetat - Loại khác)- NVL SX sơn
Dung dịch Evaflex - Evaflex EV40W (Dùng trong SX sơn)
Nguyên liệu SX sơn - Elotex MP2050- Copolyme Vinyl Axetat loại khác , dạng bột - Hàng mới 100% , gồm 400 bao (25kg/bao)
Nguyên liệu SX sơn - Elotex MP2050 (Copolyme vinyl axetat loại không phân tán trong nước)
Nguyên liệu SX sơn - Elotex MP2050- Copolyme Vinyl Axetat loại khác , dạng bột - Hàng mới 100% , gồm 400 bao (25kg/bao)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic