cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng phân tán trong môi trường nước
Chất tạo màng Luviskol K 90 solution 20% ( dung dịch Polyvinylpyrolidone phân tán trong nước)
Nhựa COPOLYMER ACRYLIC ESTER EMULSION. DM-58. Dạng phân tán trong nước
Chất tạo màng Luviskol K 90 solution 20% ( dung dịch Polyvinylpyrolidone phân tán trong nước)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic