cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Polyamide-6
Polyamide-6
Polyamide-6

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Polyamide-6
AD0005E:JOINTMIDE 317 SD (Polyamit dạng nguyên sinh dùng trong ngành công nghiệp gỗ)... (mã hs ad0005ejointmi/ mã hs của ad0005ejoin)
Chíp môi trường lưới đánh cá thu hồi (FD)- NYLON6, RECYCLED FULL DULL CHIP ... (mã hs chíp môi trường/ mã hs của chíp môi trư)
500005001_01- NYLON PA66-GF50 A3EG10 PLASTIC RAW MATERIAL. Hạt nhựa nylon pa6 nguyên sinh- Hàng mới 100%... (mã hs 50000500101 n/ mã hs của 50000500101)
Hạt mài mòn bằng nhựa polyamide-6 dùng cho máy xử lý ba via... (mã hs hạt mài mòn bằn/ mã hs của hạt mài mòn)
JOINTMIDE 317SD (Poly amit dạng nguyên sinh dùng trong ngành công nghiệp gỗ)... (mã hs jointmide 317sd/ mã hs của jointmide 31)
Nhựa PA6 (polyamide-6 nguyên sinh) dạng hạt, nguyên liệu dùng trong sản xuất,mới 100%... (mã hs nhựa pa6 polya/ mã hs của nhựa pa6 po)
Polyamit dạng nguyên sinh (Polyamit-6, dạng hạt)... (mã hs polyamit dạng n/ mã hs của polyamit dạn)
NYLON6 POLYAMIDE6 2210G6ANC1
Nhựa polyamit dạng hạt (NYLON6 POLYAMIDE6 2210G6ANC1) (Mục 1).Polyamit-6, nguyên sinh, dạng hạt. Hàm lượng tro 29,2%.
Hạt nhựa nguyên sinh Polyamit-6 ( POLYAMIDE CHIP GRADE: AA-NUMBER 6Q, 25kgs/ bao). Mới 100%.
Hạt nhùa nguyên sinh Polyamit-6 (POLYAMIDE CHIP. Grade: AA- Number 6Q). Míi 100%
Hạt nhựa nguyên sinh Nylon 6 CM1017 G2369
Hạt nhựa nguyên sinh Nylon 6 CM1017B1
Hạt nhựa nguyên sinh Nylon 6 CM1017B1 (C)
HạT NHƯA NYLON 6 CHIP 6Q
Hạt nhựa PA 6
Hạt nhựa PA 66
Hạt nhựa PA6 AMILAN CM1001G30A B2
Hạt nhựa PA6 ZYTEL 73G30HSL BK416
Hạt nhựa PA6+30%GF MC312G30 TNF 890587
chất phủ lô amicoat TC6101 dạng polyamit dùng trong sx giấy tissue, hàng mới 100%
Hạt nhựa Polyamide-6, mới 100%
Hạt nhựa nguyên sinh Nylon 6 CM1017 B1 (C)
Hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh: POLYAMIDE RESIN (NYLON TYPE AFC 3003S ; (25 Kg/Bao)
Hạt nhựa chính phẩm, dạng nguyên sinh POLYAMIDE 6 CHIP - SUNYLON 6Q (GRADE: AA) ; (25 Kg/ Bao)
Hạt Nhựa Chính Phẩm Dạng Nguyên Sinh : NYLON-6 CHIPS VOLGAMID 32 (625 KG/BAO)
Polyamit 6 nguyên sinh dạng hạt
Polyamit dang nguyen sinh ( dang set)-Moi 100% ( Dung trong nganh CN Go) Jointmide 317SD
Hạt nhựa Polyamide (PA) chính phẩm nguyên sinh
Hạt nhựa polyamide nguyên sinh, dạng hạt ( Vitamide BS10VN), hàng mới 100%
HạT NHựA POLYAMIDE-6 DạNG NGUYÊN SINH (Sử DụNG DệT LƯớI ĐáNH Cá-HàNG MớI 100%)
HạT NHựA POLYAMIDE-6 DạNG NGUYÊN SINH( Sử DụNG DệT LƯớI ĐáNH Cá-HàNG MớI 100%)
Hạt nhựa Polyamit 29-Y06B
Hạt nhựa Polyamit 29-Y23C
Hạt nhựa PA6-1013NW8 ( Polyamide 6 dạng nguyên sinh); Nguyên vật liệu để sản xuất linh kiện, phụ tùng cho xe máy, mới 100%
Hạt nhựa PA6-1350GF ( Polyamide 6 nguyên sinh dạng hạt); Nguyên vật liệu để sản xuất linh kiện, phụ tùng cho xe máy, mới 100%
Hạt nhựa Poli amide 6
Hạt nhựa Poli amide 6+GF30&
Hạt nhựa Polyamide (PA) chính phẩm dạng nguyên sinh - Grade : Durethan AKV30 000000 BC100W
Hạt nhựa polyamide nguyên sinh, dạng hạt ( Vitamide AR16BK 2-0010), hàng mới 100%
Hạt nhựa Polyamit -6 (PMN9A)
Hạt nhựa Polyamit-6 (29-Y29B)
Hạt nhựa polyamit-6 chính phẩm dạng nguyên sinh ( Honey Well Nylon Chips - Grade No: H95ZI-BPL) dùng sản xuất ngư lưới cụ. Hàng mới 100%
Hạt nhựa TORAY PA6 AMILAN CM1011G-30(NATURAL)(thuộc nhóm hạt nhựa polyamit)
NYLON6 / Polyamit - 6
Polyamit dang nguyen sinh ( Dang set)- Moi 100%- Dung trong nganh CN Go) Jointmide 317SD
Hạt nhựa nguyên sinh Polyamit-PA6 (DSM Nylon PA 6 Resin Akulon K224-G6 GF 30% Black)
Hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh. ULTRAMID B33 L ( POLYAMIDE RESIN ). 25Kg/ Bao.
Hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh: POLYAMIDE RESIN (UBE NYLON 6); GRADE: 1022MT2; (25KG/BAO)
Hạt nhựa chính phẩm, dạng nguyên sinh POLYAMIDE 6 CHIP SUNYLON 6Q (GRADE: AA)
Hạt nhựa chính phẩm, dạng nguyên sinh POLYAMIDE 6 CHIP SUNYLON 6Q (GRADE: AA) ; (25 Kg/ Bao)
Hạt Nhựa Chính Phẩm Dạng Nguyên Sinh : POLYAMIDE RESIN (ULTRAMID RX2171- NYLON 6 CHIPS)
Nhựa Polyamide nguyên sinh dạng hạt chính phẩm mới 100%-Ultramid C40 LX 07 (Co-polymer Nylon 6-66). Hàng dùng cho SX.
Hạt nhựa nguyên sinh Nylon 6 CM1017 B1 (C)
Hạt nhựa nguyên sinh Nylon 6 CM1017 G2369
Nhựa Polyamide Resin Alcohol Soluble HM-2000 (dạng nguyên sinh dùng để SX mực in, 25kg/bao)
Nhựa Polyamide Resin Benzene Soluble HM-1014 (dạng nguyên sinh dùng để SX mực in, 25kg/bao)
Hạt nhựa TORAY PA6 AMILAN CM1011G-30(NATURAL)(thuộc nhóm hạt nhựa polyamit)
Hạt nhựa nguyên sinh Nylon 6 CM1017B1 (C)
Hạt nhựa polyamide nguyên sinh, dạng hạt ( Vitamide AR16BK 2-0010), hàng mới 100%
Hạt nhựa polyamit-6 chính phẩm dạng nguyên sinh ( Nylon-6 Chips Volgamid 32) dùng sản xuất ngư lưới cụ. Hàng mới 100%
Hạt nhựa polyamit-6 dạng nguyên sinh (ZYTEL 70G33L NC010 DUPONT PA66+33%). Hàng mới 100%.
Hạt nhựa Poly amide 6+GF30&
chất phủ lô amicoat TC6101 dạng polyamit dùng trong sx giấy tissue, hàng mới 100%
Hạt nhựa PA6 1015CR (Polyamide)
Hạt nhựa PA6 AMILAN CM1001G30A B2
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic