cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Hợp chất dùng để đúc

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Hợp chất dùng để đúc
Bột phủ bóng melamine(glazing resin LG240) ... (mã hs bột phủ bóng me/ mã hs của bột phủ bóng)
Nhựa melamin nguyên sinh, dạng bột, dùng để đúc- hàng mới 100%... (mã hs nhựa melamin ng/ mã hs của nhựa melamin)
Melamine Moulding Compound WG 0322.
Melamine Moulding Compound WP 0310
Melamine Moulding Compound WW0002.
Melamine Moulding Compound MW 1870.
Bột bóng Melamine WG 0322. Nhựa Melamin đã pha thuốc màu từ Ti­2O, thuốc màu hữu cơ, ở dạng bột. Dùng để đúc. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nhựa Melamin đã pha thuốc màu từ Ti2O, thuốc màu hữu cơ, ở dạng bột. Dùng để đúc.

Ký, mã hiệu, chủng loại: WG 0322.
Bột bóng Melamine WP 0310. Nhựa Melamin đã pha thuốc màu từ Ti­2O, thuốc màu hữu cơ, ở dạng bột. Dùng để đúc. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nhựa Melamin đã pha thuốc màu từ Ti2O, thuốc màu hữu cơ, ở dạng bột. Dùng để đúc.

Ký, mã hiệu, chủng loại: WP 0310.
Bột bóng Melamine WW0002. Nhựa Melamin đã pha thuốc màu từ Ti­2O ở dạng bột. Dùng để đúc. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nhựa Melamin đã pha thuốc màu từ Ti2O ở dạng bột. Dùng để đúc.

Ký, mã hiệu, chủng loại: WW0002.
Bột bóng Melamine MW 1870. Nhựa Melamin đã pha thuốc màu từ Ti­2O ở dạng bột. Dùng để đúc. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nhựa Melamin đã pha thuốc màu từ Ti2O ở dạng bột. Dùng để đúc.

Ký, mã hiệu, chủng loại: MW 1870.
MELAMINE MOULDING COMPOUND MM (BOT NHUA MELAMINE) dùng để sx sp nhựa melamine
MELAMINE RESIN LG -110 (BOT MELAMINE LG) dùng để sx sp nhựa melamine
MELAMINE RESIN LG -220 (BOT MELAMINE LG) dùng để sx sp nhựa melamine
MELAMINE RESIN LG -250 (BOT MELAMINE LG) dùng để sx sp nhựa melamine
Hợp chất dùng để đúc A-1199 ( Melamine resin powder ) - Hàng mới 100%
MELAMINE MOULDING COMPOUND (BOT MELAMINE LG) dùng để sx sp nhựa melamine
Hợp chất dùng để đúc: A-1199 (Melamine resin powder) - Hàng mới 100%
Bột nhựa melamine - MELAMINE RESIN LG250
Bột nhựa Melamine nguyên sinh, dùng để đúc .MELAMINE RESIN M239
Bột nhựa Melamine nguyên sinh, dùng để đúc. MELAMINE MOULDING COMPOUND M2041
Bột nhựa Melamine nguyên sinh, dùng để đúc. MELAMINE RESIN M212
Bột nhựa Melamine nguyên sinh, dùng để đúc. MELAMINE RESIN M231
Bột nhựa Melamine nguyên sinh, dùng để đúc. MELAMINE RESIN M239
Bột nhựa Melamine (Hàng Mới 100%)
BOT NHUA MELAMINE 1186 (MELAMINE MOULDING POWDER) dùng để sx sp nhựa melamine
BOT NHUA MELAMINE 1187 (MELAMINE MOULDING POWDER) dùng để sx sp nhựa melamine
BOT NHUA MELAMINE 3261(MELAMINE MOULDING POWDER) dùng để sx sp nhựa melamine
Bột nhựa melamine MB5060-NLSX SP nhựa melamine
Bột nhựa melamine MF1P-B5669 -NLSX SP nhựa melamine
Bột nhựa melamine MF1P-B5870 -NLSX SP nhựa melamine
Bột nhựa melamine MF1P-LG220 -NLSX SP nhựa melamine
Bột nhựa melamine MR1244-NLSX SP nhựa melamine
Bột nhựa Melamine nguyên sinh, dùng để đúc. MELAMINE RESIN LG110
MELAMINE RESIN LG -220 (BOT MELAMINE LG) dùng để sx sp nhựa melamine
BOT NHUA MELAMINE 1124 (MELAMINE RESIN POWDER) dùng để sx sp nhựa melamine
BOT NHUA MELAMINE 230 (MELAMINE MOULDING POWDER) dùng để sx sp nhựa melamine
BOT NHUA MELAMINE 618 (MELAMINE MOULDING POWDER) dùng để sx sp nhựa melamine
Bột nhựa melamine MF1P-LG220 -NLSX SP nhựa melamine
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic