cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Bột nhựa: màu trắng, thành phần Nhựa Melamine: 99.8 %, dùng để sx đá mài, 20kg/ bao.Mới 100% (đã PTPL có kết quả số 495/TB-KDD1 ngày 20/11/2019)... (mã hs bột nhựa màu t/ mã hs của bột nhựa mà)
CYMEL 303LF (Nhựa Melamin dạng nguyên sinh,dùng trong sơn,Cas:0, mới 100%)... (mã hs cymel 303lf nh/ mã hs của cymel 303lf)
LR522/1 MR-625 (CHANG CHUN) (MELAMINE RESIN) Nhựa melamin nguyên sinh dạng nhão- NLSX Sơn. Số 2041/PTPLHCM-NV, ngày 30/11/2011.... (mã hs lr522/1 mr625/ mã hs của lr522/1 mr6)
MELAMIN RESIN L-117-60 Nhựa Melamin trong DMHC: n-Butanol, Ethylbenzene, HH đồng phân của Xylene. HLDM nhỏ hơn 50% tính theo TLDD, nguyên sinh, dạng lỏng KQ 962/KĐ3-NV(16/05/2019)... (mã hs melamin resin l/ mã hs của melamin resi)
'Nhựa Iso Butylated Melamine Formaldehyde Resin-37A. Dùng trong CN SX sơn (Hàng mới 100%)... (mã hs nhựa iso butyl/ mã hs của nhựa iso bu)
Nhựa PVC 46"/48" (PVC INCL. ALL KINDS)#&VN... (mã hs nhựa pvc 46/48/ mã hs của nhựa pvc 46)
R-0103S Melamin resin (Nhựa melamin formaldehyde nguyên sinh,dạng lỏng)-Nlsx sơn... (mã hs r0103s melamin/ mã hs của r0103s mela)
Tấm nhựa Melamine (Melamine)... (mã hs tấm nhựa melami/ mã hs của tấm nhựa mel)
Chế phẩm xử lý vật liệu dệt dùng trong công nghiệp vải dệt (PU CROSS LINKER CA-805M)
Nhựa melamin dạng nguyên sinh trong dung môi Isobutyl alcohol, hàm lượng rắn 75.1%.
Resimene 747.
Phụ gia dùng trong sản xuất sơn dạng keo Resimene 747 (Mục 5 tại Tờ khai Hải quan)
Nhựa melamin dạng nguyên sinh, ở dạng lỏng, hàm lượng rắn 98.28%, dùng trong sơn.
Chế phẩm xử lý vật liệu dệt dùng trong công nghiệp vải dệt (PU CROSS LINKER CA-805M) (Mục 3)
Nhựa melamin dạng nguyên sinh trong dung môi Isobutyl alcohol, hàm lượng rắn 75.1%.
Bột nhựa Melamine nguyên sinh: W-2006
Bột nhựa Melamine nguyên sinh: W-5339
Chất nhựa Melamine Resin DC-580 A
U-Van 20SE60S(Nhựa melamin,dạng lỏng)
MELAMINE(melamine nguyên sinh dạng bột)
MELCROSS 25 (nhựa melamin, dạng nguyên sinh)
MELAMINE RESIN BR-37R( Nhựa Melamine loại khác - nguyên liệu dùng trong ngành sơn)
Nguyên liệu sản xuất sơn , nhựa amino setamine 132 BB-71, mới 100%
Nhựa melamin (loại khác) dạng nguyên sinh -RESIN BECKAMINE L-110-60 (200KG/thùng)
Nhựa melamin (loại khác) dạng nguyên sinh, có nhiều công dụng -RESIN U-VAN228 (200KG/thùng)
Nhựa melamin (loại khác) dạng nguyên sinh, có nhiều công dụng -RESIN U-VAN261 (200KG/thùng)
Nhựa melamin (loại khác), dạng nguyên sinh (dạng sệt, không màu; thành phần chính là melamine formaldehyde resin)- CRK42512 (RK7251A)
Nhựa Melamin R-0103S Melamin resin nhựa melamin nguyên sinh, dạng lỏng
Nhựa melamine (SUPER BECKAMINE G-821-60)
Nhựa Melamine dạng lỏng nguyên sinh - MELAMINE RESIN BM76-60
Nhựa melamine formaldehyde nguyên sinh dạng lỏng (SUPER BECKAMINE L-117-60)
Nhựa Melamine nguyên sinh dạng lỏng Resin THM-80 - Melamine Resin THM-80. Mới 100%
Nhựa melamin-loại khác- dạng nguyên sinh (Dạng sánh, trong suốt, không màu; thành phần chính là melamine resin biến tính) - H.M.M.M TYPE AMINO RESIN MR603
Nhựa butylate melamine nguyên sinh, dạng lỏng (UVAN 128)
LR519/1 MR-603 LF CHANGCHUN (Nhựa melamin nguyên sinh dạng nhão ) - NLSX Sơn
Polyme- melamine nguyên sinh, dạng lỏng, loại không dùng để đúc ( BR-20SE)
AMINO RESIN (DANG LONG)-SX SON
Hóa chất dùng trong ngành xử lý nước thải: KURISTUCK B-1002 (đóng gói 20kgs/can). Hàng mới 100%
Bột nhựa Melamine nguyên sinh G-120 ( Melamine coating ) - Hàng mới 100%
Bột bóng Melamine (Hàng Mới 100%)
Nhựa Melamin 234 dạng lỏng nguyên sinh (không phải hợp chất để đúc). Hàng mới 100%.
Nhựa melamin- loại khác- dạng nguyên sinh (dạng lỏng, sánh, trong suốt, không màu; thành phần chính là melamine formaldehyde resin)- CRK42705 (RK7270A)
Nhựa Melamine dạng nguyên sinh UVAN 20SE60. 80 Drums (200Kgs/Drum). Hàng hưởng thuế suất ưu đãi theo QĐ36/2008-BTC (Hàng mới 100%)
Nhựa Melamine nguyên sinh dạng lỏng R-1901 Melamine resin(Hàng mới 100%) - Dùng trong cn sx sơn
Nhựa Melamine UVAN 169 dùng trong sản xuất sơn, mới 100%, 200 kg / thùng, dạng lỏng
Nhựa Melamine, AKZO V-1933 - Butylated M/F Resin-V1933 (Dùng trong SX sơn)
Nhựa Melamine-ure-formadehyde dạng lỏng
AMINO RESIN (Nhựa amino nguyên sinh dạng lỏng)
AP CROSSLINKER(chế phẩm thuốc màu nhão)
Nhựa Melamine dạng nguyên sinh UVAN 20SE60. 80 Drums (200Kgs/Drum). Hàng hưởng thuế suất ưu đãi theo QĐ36/2008-BTC (Hàng mới 100%)
Nhựa melamin (loại khác) dạng nguyên sinh (dạng sánh, trong suốt, không màu; thành phần chính là hexamethoxy methyl melamin resin)- H.M.M.M TYPE AMINO RESIN MR603
Nhựa Melamine nguyên sinh dạng lỏng Melamine resin - A (Hàng mới 100%) - Dùng trong cn sx sơn
Nhựa Melamine nguyên sinh dạng lỏng Melamine resin - B (Hàng mới 100%) - Dùng trong cn sx sơn
Nhựa Melamine nguyên sinh dạng lỏng Melamine resin - C (Hàng mới 100%) - Dùng trong cn sx sơn
Nhựa Melamine nguyên sinh dạng lỏng Melamine resin - D (Hàng mới 100%) - Dùng trong cn sx sơn
Nhựa Melamine nguyên sinh dạng lỏng R-1901 Melamine resin (Hàng mới 100%) - Dùng trong cn sx sơn
Resimene 747 Hóa chất nhựa Melamin dạng lỏng dùng trong sơn
Hóa chất dùng trong ngành xử lý nước thải: KURISTUCK B-1002 (đóng gói 20kgs/can). Hàng mới 100%
Nguyên liệu sx hoá chất xử lý bề mặt kim loại : Nhựa melamin dạng lỏng ( methylated melamine resin)
U-Van 20SE60S(Nhựa melamin,dạng lỏng)
Nhựa Melamine nguyên sinh dạng lỏng R-1901 Melamine resin(Hàng mới 100%) - Dùng trong cn sx sơn
Nhựa Melamine UVAN 169 dùng trong sản xuất sơn, mới 100%, 200 kg / thùng, dạng lỏng
Nhựa Melamine nguyên sinh dạng lỏng R-1901 Melamine resin (Hàng mới 100%) - Dùng trong cn sx sơn
Bột nhựa Melamine nguyên sinh G-120 ( Melamine coating ) - Hàng mới 100%
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic