cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Hợp chất dùng để đúc
Daltoped AO 00002(ethyl 4-[[(methylphenylamino)methylene]amino]benzoate,Butylated hydroxytoluene,bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate,methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate)... (mã hs daltoped ao 000/ mã hs của daltoped ao)
Momentum (plastic)- Nhựa (dùng đúc đế phom giày mẩu, màu hồng,hàng mới 100%, đã kiểm hóa ở tk 102272529921/A12 ngày 13/10/2018)... (mã hs momentum plast/ mã hs của momentum pl)
Nhựa đúc loại RENCAST FC 52 POLYOL... (mã hs nhựa đúc loại r/ mã hs của nhựa đúc loạ)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic