cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Hợp chất dùng để đúc trừ phenol formaldehyt
Chất làm cứng ISOCYANATE Stobicast L 780.99... (mã hs chất làm cứng i/ mã hs của chất làm cứn)
PHENIX1300 (Hợp chất kết dính nhựa Alkalin Phenolic dùng trong công nghệ đúc khuôn cát) (Mục 1).
Nhựa phenol nguyên sinh, dạng lỏng, dùng trong công nghiệp đúc.
Nhựa Phenolic T385J70 nguyên sinh, dạng hạt dùng cho khuôn đúc, hàng mới 100%, 1 bao =25kg
Nhựa Phenolic dạng bột
Nhựa Phenolic dạng lỏng
Nhựa PHENNOLIC - Hợp chất để đúc PF2A2-131( BLACK)
Nhựa phenol dùng để đúc ( Hàng mới 100% )
Nhựa Phenolic T383J nguyên sinh, dạng hạt dùng cho khuôn đúc, hàng mới 100%, 1 bao =25kg
Hạt Nhựa Phenolic RA - 853
Hạt Nhựa Phenolic RB - 876
Hạt Nhựa Phenolic RB - 879
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic