cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Nitroxenlulo bán hoàn thiện đã ngâm nước (SEN)
nhựa nitroxenlulo H1/2 EA (dạng bột, nguyên sinh), dùng để sản xuất sơn, mã cas: 9004-70-0; 67-63-0... (mã hs nhựa nitroxenlu/ mã hs của nhựa nitroxe)
Nguyên Liệu Dùng Trong SX Sơn : NITROCELLULOSE RS 1/2 (Nitratcelllulose)-Số container : SITU2923067
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic