cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Đã hóa dẻo
Nguyên liệu dùng trong ngành sơn ( NITROCELLULOSE RS-1/16 SEC)
Nitroxenlulo đã hóa dẻo, dạng lỏng 12601
Nitroxenlulo đã hóa dẻo, dạng lỏng 5868
Nitroxenlulo đã hóa dẻo, dạng lỏng 7923
Nitroxenlulo đã hóa dẻo, dạng lỏng K0767
Nitroxenlulo đã hóa dẻo, dạng lỏng K0835
Nitrocellulose dạng nguyên sinh lọai đã hóa dẻo : Nitrocellulose in Solution Form grade NC 09 . NW : 200 kg/drum.
Nguyên phụ liệu dùng trong ngành sơn (NITROCELLULOSE RS 1/2 SECB)
Nitrocellulose dạng nguyên sinh lọai đã hóa dẻo : Nitrocellulose in Solution Form grade NC 09 . NW : 200 kg/drum.
Nitroxenlulo đã hóa dẻo, dạng lỏng K0815
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic