cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Từ plastic khác
Từ plastic khác
Từ plastic khác
Từ plastic khác
+ 1
Từ plastic khác

Các chính sách áp dụng với mã HS này

STT Chính sách Ngày áp dụng Tình trạng Chi tiết
1 Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất Xem chi tiết
2 Phân nhóm 1.7: Hàng hóa nhập khẩu rủi ro về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật Xem chi tiết
3 Phân nhóm 3.1: Hàng hóa nhập khẩu rủi ro về môi trường Xem chi tiết

Đang cập nhật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với mặt hàng này.