cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Từ plastic khác
Từ plastic khác
Từ plastic khác
Từ plastic khác
+ 1
Từ plastic khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Từ plastic khác
Bản mạch hỏng (phế liệu nhựa), (PLSX08)... (mã hs bản mạch hỏng/ mã hs của bản mạch hỏn)
Các loại nhựa phế liệu khác (Phế liệu thải ra từ quá trình sản xuất không dính chất thải nguy hại)... (mã hs các loại nhựa p/ mã hs của các loại nhự)
Đạn nhựa... (mã hs đạn nhựa/ mã hs của đạn nhựa)
Hạt cườm trang trí... (mã hs hạt cườm trang/ mã hs của hạt cườm tra)
IP thải các loại (Rẻo thải từ chi tiết giày bằng nhựa), hàng rời không đóng kiện, không dính chất thải nguy hại.... (mã hs ip thải các loạ/ mã hs của ip thải các)
khay trắng trong nhựa phế liệu(hàng phế liệu từ DNCX)... (mã hs khay trắng tron/ mã hs của khay trắng t)
Label phế liệu... (mã hs label phế liệu/ mã hs của label phế li)
Mắc treo... (mã hs mắc treo/ mã hs của mắc treo)
Nhụa HM Millon (HM Millon scraps) (Rẻo tấm nhựa)... (mã hs nhụa hm millon/ mã hs của nhụa hm mill)
Ô zê(Eyelet)... (mã hs ô zêeyelet/ mã hs của ô zêeyelet)
Pallet gỗ phế liệu, hàng rời không đóng kiện, không dính chất thải nguy hại.(20kg/cái)... (mã hs pallet gỗ phế l/ mã hs của pallet gỗ ph)
Rẻo Eva (Eva scraps) (Rẻo mút eva và tấm eva)... (mã hs rẻo eva eva sc/ mã hs của rẻo eva eva)
SH15- Mẫu vụn bằng nhựa PET-PET Flake Green-Hàng mới 100% (chuyển loại hình mục 1 của TK nhập khẩu 101035209001/E31 ngày 14/09/2016, số lượng: 50,400.00 KGS)... (mã hs sh15 mẫu vụn b/ mã hs của sh15 mẫu vụ)
Tấm Poly phế liệu (Tấm Poly phế liệu loại ra từ quá trình sản xuất không chứa chất thải nguy hại ảnh hưởng tới môi trường và phù hợp với Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/2013)... (mã hs tấm poly phế li/ mã hs của tấm poly phế)
Viền bản mạch bằng nhựa (phế phẩm nhựa) (PLSX10)... (mã hs viền bản mạch b/ mã hs của viền bản mạc)
Xốp phế liệu được làm từ nhựa PP(Phế liệu dạng vụn, mảnh thu hồi từ nguồn phá dỡ linh kiện nhập khẩu, tỉ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs xốp phế liệu đư/ mã hs của xốp phế liệu)
Nhựa ABS phế liệu dạng vụn loại 2 phế liệu thu được từ quá trình sản xuất nằm trong tỷ lệ hao hụt, tỷ lệ tạp chất không phải nhựa còn lẫn trong mỗi lô hàng không quá 5% khối lượng).... (mã hs nhựa abs phế l/ mã hs của nhựa abs ph)
Vòng nhựa phế liệu T11.2019... (mã hs vòng nhựa phế l/ mã hs của vòng nhựa ph)
Phế liệu nhựa mầu (bị loại thải ra từ quá trình sản xuất của DNCX, tỉ vệ vật liệu khác còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu nhựa/ mã hs của phế liệu nh)
#&Phế liệu nhựa màu (bị loại thải ra từ quá trình tiêu hủy nguyên liệu thuộc biên bản tiêu hủy ngày 13/12/2019 và 31/12/2019... (mã hs #&phế liệu nhựa/ mã hs của #&phế liệu n)
Plastic tube SCRAP ... (mã hs plastic tube sc/ mã hs của plastic tube)
MBB bag SCRAP... (mã hs mbb bag scrap/ mã hs của mbb bag scra)
Mousse SCRAP... (mã hs mousse scrap/ mã hs của mousse scrap)
Transportation film SCRAP ... (mã hs transportation/ mã hs của transportati)
Black and brown plastic tray SCRAP... (mã hs black and brown/ mã hs của black and br)
HI plastic SCRAP... (mã hs hi plastic scra/ mã hs của hi plastic s)
Vụn nhựa... (mã hs vụn nhựa/ mã hs của vụn nhựa)
'Delrin & POM end cut scrap- Phế liệu nhựa dạng thanh (phề liệu dôi ra từ quá trình sx cũa DNCX))... (mã hs delrin & pom e/ mã hs của delrin & po)
Delrin & POM Turning Scrap- Phế liệu Nhựa dạng vụn (phế liệu dôi ra từ quá trình sx của DNCX)... (mã hs delrin & pom tu/ mã hs của delrin & pom)
Hàng via PET đen thu được từ quá trình gia công màng nhựa PET đen 1.0Tx540 mm... (mã hs hàng via pet đe/ mã hs của hàng via pet)
VN (1kg2.2046LB)... (mã hs vn 1kg22046lb/ mã hs của vn 1kg2204)
Miếng nhựa cách điện dạng phế liệu (Hãng lỗi, hỏng trong quá trình sx tính trong tỷ lệ hao hụt)- tồn tại dạng ghép với mã J-07... (mã hs miếng nhựa cách/ mã hs của miếng nhựa c)
Bóng tàu phế liệu (Nhựa phế liệu.Tỷ lệ tạp chất khác không quá 5% khối lượng)... (mã hs bóng tàu phế li/ mã hs của bóng tàu phế)
41,57- Rẻo Eva (Eva scraps) (Rẻo mút eva và tấm eva)... (mã hs 4157 rẻo eva/ mã hs của 4157 rẻo e)
61- Nhựa HM Millon (HM Millon scraps) (Rẻo tấm nhựa)... (mã hs 61 nhựa hm mil/ mã hs của 61 nhựa hm)
Can nhựa 20 lít (phế liệu) được phát sinh từ quá trình phá dỡ thùng chứa nguyên liệu, thiết bị, tỷ lệ tạp chất trong mỗi lô hàng không vượt quá 5%... (mã hs can nhựa 20 lít/ mã hs của can nhựa 20)
Phuy nhựa 200L (phế liệu) được phát sinh từ quá trình phá dỡ thùng chứa nguyên liệu, thiết bị, tỷ lệ tạp chất trong mỗi lô hàng không vượt quá 5%... (mã hs phuy nhựa 200l/ mã hs của phuy nhựa 20)
Purging Material-Nhựa phế... (mã hs purging materia/ mã hs của purging mate)
'Phế liệu nhựa từ túi nilon màu trắng thải loại trong quá trình sản xuất. Tỷ lệ tạp chất lẫn trong hàng hóa không quá 5% tổng trọng lượng hàng... (mã hs phế liệu nhựa/ mã hs của phế liệu nh)
PP Resin Waste/Nhựa phế liệu được thu hồi từ pallet hư gãy, trong quá trinh sản xuất của doanh nghiệp chế xuất... (mã hs pp resin waste// mã hs của pp resin was)
Waste and Scrap of LDPE Lumps/Nhựa phế liệu (đầu keo PE) được thu hồi từ quá trình cán màng giấy, đã ép thành khối... (mã hs waste and scrap/ mã hs của waste and sc)
Phế liệu và mẩu vụn từ plastic (nhựa) khác.
Phế liệu nhựa
ống nhựa PVC (PET) (thay thế ống nước)
ống nhựa trắng đục (phế liệu)
Pallet nhựa (pet) (biến dạng) (kho npl)
Nhựa ( đầu mẩu)
Nhựa ABS 700-SG5 (Pet)
SPOND Lạng eva (qtsx miếng lót giày)
Cuì Nhựa Phế Liệu Các Loại
Lõi chỉ (PP) (loại ra từ xưỡng may)
Lõi nhựa (cuộn dây điện ) phế liệu loại bỏ từ SX
lõi nhựa trắng đen phế liệu
LỏI NHựA VụN (PET)( LOạI RA Từ QTSX CUộN CảM)
Khay nhựa phế liệu loại bỏ từ SX
Nhựa cục các loại loại bỏ từ SX
nhựa đầu máy( qtsx mũi giày )..
Nhựa nghiền các loại loại bỏ từ SX
Nhựa PE phế liệu
Nhựa PE plastic dạng mảnh ,vụn chưa qua sử dụng được loại bỏ ra trong quá trình sản xuất phù hợp với quyết định 12/2006/qd- btnmt ngày 08/09/2006
Nhựa pet các loại (Pet)
nhựa trắng phế liệu dạng vun hu được từ quá trình sản xuất
nhựa PVC phế liệu các loại (PL từ KHO NPL MAY MặC))
Nhựa vụn
Nhựa vụn các loại (PP, Pet)
Nhựa vụn phế liệu
Mẩu vụn đã được cắt từ các sản phẩm bằng nhựa PP đã qua sử dụng ,và đã được xử lý đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường. Hàng phù hợp với quyết định 12/2006-BTNMT
Mẩu vụn phế liệu nhựa PU (Polyurethane) đã được làm sạch thu được từ quá trình sản xuất chưa qua sử dụng
Nhựa thải khác pvc(bao bì)
Nhựa vụn phế liệu loại 1
Nilon phế liệu loại bỏ từ SX
Nilon, nhựa phế liệu loại bỏ từ SX
Nilông kiếng
Nilông kiếng màu
phế liệu bằng nhựa PE
Phế liệu bao nylon
Phế liệu loại ra từ quy trình sản xuất mũi đế giày
Phế liệu nhựa cục
Phế liệu nhựa cục ( ABS,HI-PS)
Phế liệu nhựa cục ( nhựa ABS,HI-PS )
Phế liệu nhựa khác
Phế liệu nhựa khay
Phế liệu nhựa lẫn
Phế liệu nhựa LDPE (hàng sạch, đạt tiêu chuẩn nhập khẩu)
Phế liệu nhựa nghiền ABS
Phế liệu nhựa nghiền HI-PS
Nhựa phế liệu (P.S)
Nhựa phế liệu (Plastic waste)
Nhựa phế liệu các loại loại bỏ từ SX
Nhựa phế liệu được loại bỏ từ nguyên liệu lỗi huỷ
Nhựa phế liệu LDPE Film đen băm cắt theo quyết định 12 được xử lý theo yêu cầu về bảo vệ môi trường
Nhựa phế liệu loại bỏ từ SX
Nhựa plastic dạng mảnh ,vụn chưa qua sử dụng được loại bỏ ra trong quá trình sản xuất phù hợp với quyết định 12/2006/qd- btnmt ngày 08/09/2006
Phế liệu nhựa nghiền Lexan and Pom
Phế liệu nhựa nghiền lexan -pom
Phế liệu nhựa nghiền PBT
Nhựa phế liệu (Plastic waste )
Nhựa phế liệu (PP)
Nhựa phế liệu (Thành phẩm hư)
Nhựa phế liệu (từ túi nhựa đã được băm nhỏ)
Nhựa phế liệu ABS
NHUA PHE LIEU CAC LOAI
nhựa phế liệu các loại (lõi nhựa)(PL từ QTSX moto)
nhựa phế liệu các loại (PL từ QTSX moto)
Nhựa phế liệu dạng khối, cục, thanh, ống, tấm, sợi, mảnh được loại ra từ quá trì
nhựa phế liệu dạng mảnh vụn
Nhựa phế liệu dạng mảnh, tấm, khối được loại ra trong quá trình sản xuất chưa qua sử dụng, hàng phù hợp với QĐ 12/BTNMT.
Nhựa Phế liệu dạng mẫu vụng (ống, cục) loại từ quá trình sản xuất (được xử lý đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường)
Nhựa phế liệu dạnh thanh, tấm, mảnh, sợi được loại ra trong quá trình sản xuất chưa qua sử dụng. hàng phù hợp với QĐ 12 BTNMT
Nhựa phế liệu HDPE
Nhựa phế liệu hỗn hợp khác
Nhựa phế liệu không tái chế
Nhựa phế liệu LDPE
Nhựa phế liệu LDPE được loại ra từ quá trình sản xuất theo quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT
Nhựa phế liệu LDPE được xử lý theo yêu cầu về bảo vệ môi trường
Nhựa phế liệu LDPE Film màu băm cắt theo quyết định 12 được xử lý theo yêu cầu về bảo vệ môi trường
Nhựa phế liệu LDPE Film trắng băm cắt theo quyết định 12 được xử lý theo yêu cầu về bảo vệ môi trường
Nhựa nghiền các loại
Nhựa nghiền các loại loại bỏ từ quá trình SX
nhựa plastic dạng tấm ,mảnh được loại bỏ ra trong quá trình sản xuất phù hợp với quyết định 12/2006/qd- btnmt ngày 08/09/2006
Nhựa plastic phế liệu dạng khối
Nhựa plastic phế liệu dạng sợi
Nhựa Polybutyleneterephthaltale Duranex 2002 (PP)
Nhựa ABS 700-GS5 (Pet)
Nhựa cục các loại
Nhựa cục các loại loại bỏ từ quá trình SX
Nhựa pallet ( 109 cái ) loại bỏ từ SX
nhựa PE , HD , dạng tấm ,mảnh , chưa qua sử dụng được loại bỏ ra trong quá trình sản xuất phù hợp với quyết định 12/2006/qd- btnmt
nhựa phế liệu
Nhựa phế liệu ( Các loại bao bì bằng nhựa, đựng nước khoáng,nước tinh khiết đã qua sử dụng .PP&PE(LDPE&HDPE&PP) - MIX )
Nhựa phế liệu ( Nhựa PP ở dạng cục,thanh,mảnh được loại ra từ quá trình sản xuất,chưa qua sử dụng.PP-TORE (WH) )
Nhựa phế liệu (AFM)
Nhựa phế liệu (APM) FULL
Nhựa phế liệu (Các loại bao bì bằng nhựa, đựng nước khoáng,nước tinh khiết đã qua sử dụng .LLDPE(WH) )
Rẻo nhựa lót gót đế giày (finon)
Rẻo nhựa lót gót đế giày (fomo-texon)
Rẻo nhựa lót gót đế giày (lining)
Rẻo nhựa lót gót đế giày (millspeed)
Rẻo nhựa lót gót đế giày (stanbee)
Rẻo nhựa lót gót đế giày (tietex strobel)
Rẻo nhựa NCHF ( QTSX túi khí )
Rẻo nhựa NCHF (qtsx túi khí)
Rẻo nhựa TPU ( QTSX túi khí )
Rẻo nhựa TPU (qtsx túi khí)
Rìa TPU của chi tiết ép nhỏ(PP)
Rổ nhựa thải (PET) (đã cắt nhỏ) (từ qtsx đựng chi tiết)
Ron nhựa PP (Dạng sợi đã cắt vụn)
Sợi dây PP trắng đục (phế liệu)
PL nhựa đen (dạng mảnh vụn)
PL nhựa trắng (dạng mảnh vụn)
PL nhựa xanh (dãng mảnh vụn)
Pl nylon (pe) (dạng mảnh vụn)
Khay nhựa hư phế liệu
Khay nhựa phế liệu
Nhựa phế liệu loại 1
Nhựa phế liệu loại 1(gồm vỏ phi nhựa, pallet nhựa, khay nhựa)
Nhựa phế liệu loại 2
Nhựa phế liệu loại 2 (các hộp nhựa phế liệu)
Phế liệu Mika 2 mm
Phế liệu Mika 3 mm
Phế liệu Mika 4 mm
Phế liệu Mika 5 mm
Phế liệu nhựa ABS
Phế liệu nhựa bằng mảnh được loại ra từ quá trình sản xuất, đã được làm sạch - Secondary plastic
Phế liệu nhựa các loại (dạng xoắn cục: as,ps,pom,pp,abs,sbc)
Phế liệu nhựa dính kim loại các loại
Phế liệu nhựa HI+PS
Phế liệu nhựa HI-PS
Phế liệu nhựa khay và nhựa khác
Phế liệu nhựa LDPE
Phế liệu nhựa nghiền PPE+PS, PC+ABS,PCN
Phế liệu nhựa nghiền PPE+PS,PC+ABS,PCN
Phế liệu nhựa PC/ABS
nylon vụn (LOạI RA Từ QTSX CUộN CảM)
Dây điện nhựa lõi đồng loại nhỏ (nhựa 60%, đồng 40%) phế liệu
Dây điện nhựa lõi đồng loại to (nhựa 55%, đồng 45%) phế liệu
Nhựa eva
Nhựa HM MILLON (qtsx mũi giày)
nhựa hỗn hợp (đen)( LOạI RA Từ QTSX CUộN CảM)
Nhựa khác phế liệu
NHUA PHE LIEU ( khay, pallet bang nhua PP hong duoc laoi ra tu qua trinh san xuat)
Nhựa phế liệu (dạng mãnh vụn, cắt nhỏ)
Nhựa phế liệu (kho chân giày mẫu)
nhựa phế liệu các loại (lõi nhựa) (PL từ QTSX moto)
Nhựa phế liệu các loại chưa qua sử dụng được loại ra trong quá trình sản xuất. Phù hợp với QĐ 12 BTNMT
Nhựa phế liệu các loại chưa qua sử dụng, được loại ra trong quá trình sản xuất. Phù hợp với QĐ12/BTNMT
Nhựa phế liệu các loại chưa qua sử dụng, được loại ra trong quá trình sản xuất.Phù hợp với QĐ12/ BTNMM.
Nhựa phế liệu đã xay và được làm sạch , kích thước mỗi mẩu không quá 5cm . Hàng phù hợp với quyết định 12/2006 BTNMT.
Nhựa phế liệu dạng mảnh, tấm, khối được loại ra trong quá trình sản xuất chưa qua sử dụng , hàng phù hợp với QĐ12/BTNMT
Nhựa phế liệu dạng mảnh, tấm, khối được loại ra trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng. hàng phù hợp với QĐ 12/BTNMT
Nhựa phế liệu dạng mẩu, mảnh vụn được băm cắt từ các sản phẩm bằng nhựa : PE, PET, PS, PC, PP đã được xử lý đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường
Nhựa phế liệu dạng thanh, tấm, mảnh, sợi được loại ra trong quá trình sản xuất chưa qua sử dụng. hàng phù hợp với QĐ 12 BTNMT
Nhựa phế liệu LDPE được xử lý theo yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Nhựa phế liệu LDPE/PP
Nhựa phế liệu loại loại bỏ từ quá trình SX
Nhựa thải khác PVC ( Bao bì )
Nhựa thải khác PVC (bao bì)
Nhựa PP các loại
Nhựa tổng hợp
Nhựa trắng Pe phế liệu(phế liệu của chất dẻo PE)được thải loại từ quá trình sản xuất
Nilong kiếng
Nilong kiếng màu
NILONG PHE LIEU ( bich bong bang nhua PE hong duoc loai ra tu qua trinh san xuat)
Tấm nhựa khay phế liệu
Tấm nylon (Màn Nylon sử dụng cho máy mài bóng bề mặt gốm sứ )-Polyethylenfolien 75x25mm,200 stk . Hàng mới 100% .
Mhựa phế liệu
Nhựa Polyxymethylene M270-12 (PP)
Nhựa PP các loại (PP)
Nhựa PS phế liệu(SVC-10,12)
Nhựa PS phế liệu(SVC-14)
Nhựa PS phế liệu(SVC-2)
Lõi chỉ
Lõi cuộn dây bằng nhựa phế liệu
Lõi nhựa (cuộn dây điện) phế liệu loại bỏ từ SX
nhựa TPU vụn ( qtsx móc nike )
Nilon
Lõi nhựa vụn(pet)(loại ra từ QTSX cuộn cảm)
Rẻo EVA thải (qtsx miếng lót giày)
Bộ nối điện phế liệu(phế liệu của bộ nối điện)Được thải loại từ quá trình sản xuất
BOC NYLON PHE LIEU
Thớt cắt ( phế liệu ) ( PET)
Thớt cắt (phế liệu PET)
Thớt cắt phế liệu (pet)
THớT CắT THảI (PET)
Mảnh Nhựa PP được loại ra từ quá trình sản xuất chưa qua sử dụng, phù hợp QĐ12/2006-BTNMT
Bao PP 500-600kg
Bao đựng hạt nhựa
NILONG PHE LIEU ( bich bong bang nhua PE hong duoc laoi ra tu qua trinh san xuat)
Nhua phe lieu (con gia tri thuong mai, thu duoc tu qua trinh san xuat day dien)
Nhựa phế liệu (LDPE), được xử lý theo yêu cầu bảo vệ môi trường.
Nhựa phế liệu (nhựa đen)
Nhựa phế liệu (Nhựa PP ở dạng cục,thanh,mảnh được loại ra từ quá trình sản xuất,chưa qua sử dụng.PP-SEAT (BL) )
Nhựa phế liệu (nhựa trắng các loại)
Nhựa phế liệu (P.P)
nhựa đen phế liệu dạng vun hu được từ quá trình sản xuất
Nhựa đen phế liệu(phế liệu của chất dẻo PVC)Được thải loại từ quá trình sản xuất
Nhựa HDPE không màu phế liệu
Phế liệu nhựa nghiền PC
Phế liệu nhựa TPU
Phế liệu pallet nhựa
Phế liệu nhựa plastic (dạng mẩu vụn nhỏ)
Phế liệu nhựa plastic (POM) dạng mẩu vụn
Phế liệu nhựa plastic dạng mẩu vụn
Phế liệu nhựa plastic PBT dạng mẩu vụn
Phế liệu nhựa PPE+PS,PCN,PC+ABS...
Phế liệu nhựa vụn
Phế liệu nilon
Phế liệu nilon ( Hàng vụn, rời, cắt nát thu hồi từ sản xuất )
Phế liệu nylon
Phế liệu nylon (đã hỏng, đã rách )
Phế liệu nylon (đã rách,đã hỏng )
Phế liệu từ nilon
Phế liệu xốp
Phế liệu xốp ( các tấm chèn hàng hỏng )
Phế liệu xốp ( các tấm chèn hỏng )
Phoi nhựa phế liệu
Rẻo eva thải(qtsx miếng lót giày)
Hạt nhựa tỏi sinh pppe mới (dang nguyen sinh)
Vỏ bao nhựa phế liệu loại bỏ từ SX
nhựa plastic dạng tấm ,mảnh được loại bỏ ra trong quá trình sản xuất phù hợp với quyết định 12/2006/qd- btnmt ngày 08/09/2006
Nhựa Polybutyleneterephthaltale Duranex 2002 (PP)
Nhựa phế liệu PE/PA được xử lý theo yêu cầu về bảo vệ môi trường
Nhựa phế liệu plastic được xử lý theo yêu cầu về bảo vệ môi trường
Nhựa phế liệu PS
Nhựa phế liệu Plastic được xử lý sạch
Nhựa phế liệu plastic được xử lý theo yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Nhựa phế liệu PP vụn được xử lý theo yêu cầu về bảo vệ môi trường
Nhựa phế liệu sạch được loại ra từ quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, dạng tấm mảnh
Nhựa phế liệu sạch được loại ra từ quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng, dạng tấm mảnh.
Nhựa phế liệu tổng hợp loại bỏ từ SX
nhựa phế liệu loại pet
Nhựa phế liệu mảnh nhựa đen
nhựa phế liệu nhựa pe
nhựa phế liệu nhựa pp
Nhựa phế liệu PBT
Nhựa phế liệu PC
Nhựa phế liệu PC/ABS
Phế liệu HI-PS
Phe lieu Hop nhua bong kinh (da cat vun)
Phế liệu nhựa cắt vụn dưới 5cm đã qua xử lý theo quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006
Phe lieu Nhua cung (da cat vun)
Phế liệu nhựa HDPE
Phế liệu nhựa HDPE (hàng sạch, đạt tiêu chuẩn nhập khẩu)
Phế liệu nhựa Lexan + POM
Phế liệu nhựa màu vụn
nhựa PE plastic dạng mảnh ,vụn chưa qua sử dụng được loại bỏ ra trong quá trình sản xuất phù hợp với quyết định 12/2006/qd- btnmt ngày 08/09/2006
nhựa PE , HD , dạng tấm ,mảnh , chưa qua sử dụng được loại bỏ ra trong quá trình sản xuất phù hợp với quyết định 12/2006/qd- btnmt
nhựa mẩu vụn phế liệu loại pet
Nhựa HM Millon ( QTSX mũi giày )
Nhựa ABS 700-SG5 (Pet)
Nhựa ABS 700-GS5 (Pet)
Nhựa HM millon(qtsx mũi giày)
nhựa hỗn hợp (trắng)( LOạI RA Từ QTSX CUộN CảM)
Xốp nhựa phế liệu
Phế liệu nhựa PP vụn
Nhựa plastic dạng mảnh ,vụn chưa qua sử dụng được loại bỏ ra trong quá trình sản xuất phù hợp với quyết định 12/2006/qd- btnmt ngày 08/09/2006
Nhựa phế liệu sạch được loại ra từ quá trình sản xuất chưa qua sử dụng dạng tấm, mảnh
Nhựa phế liệu tổng hợp
Nhựa phế liệu và mảnh vụn
Nhựa phế liệu và mảnh vụn thu hồi từ chai nước khoáng, nước tinh khiết và các sản phẩm bằng nhựa đã làm sạch
Nhựa phế phẩm các loại
Tấm nylon (Màn Nylon sử dụng cho máy mài bóng bề mặt gốm sứ )-Polyethylenfolien 75x25mm,200 stk . Hàng mới 100% .
Phế liệu nhựa PE (hàng sạch, đạt tiêu chuẩn nhập khẩu)
Phế liệu nhựa PE vụn
Phế liệu nhựa plastic (PBT) dạng mẩu vụn
Thớt cắt (phế liệu) (PET)
Thớt cắt (phế liệu)(pet)
Mảnh nhựa chưa qua sử dụng được loại ra từ quá trình sản xuất . Hàng phù hợp với quyết định 12/2006 BTNMT.
Mảnh nhựa PP được loại ra từ quá trình sản xuất,chưa qua sử dụng phù hợp với QĐ12/2006/BTNMT
Pallet nhựa phế liệu
Màng nhựa phế liệu
Nhựa phế liệu đã xay và được làm sạch , kích thước mỗi mẩu không quá 5cm . Hàng phù hợp với quyết định 12/2006 BTNMT.
NHựA PHế LIệU (Mẩu vụn PET, đã được xử lý đạt yêu cầu bảo vệ môi trường, được lo
Nilon,nhựa phế liệu loại bỏ từ SX
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic