cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên
Từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên
Từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên
Từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên
+ 12
Từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên
Từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên
Từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên
Từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên
Từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên
Từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên
Từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên
Từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên
Từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên
Từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên
Từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên
Từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên
Băng keo/VA-ACCS-0196N-1/41016390... (mã hs băng keo/vaacc/ mã hs của băng keo/va)
Dây chống bai (Mobilon tape)... (mã hs dây chống bai/ mã hs của dây chống ba)
Keo ép (Khổ 100 Cm)... (mã hs keo ép khổ 100/ mã hs của keo ép khổ)
Màng PE... (mã hs màng pe/ mã hs của màng pe)
Tấm phíp cách điện- 1000 x 2000 x 30mm... (mã hs tấm phíp cách đ/ mã hs của tấm phíp các)
ROLL TAPE (Băng keo)... (mã hs roll tape băng/ mã hs của roll tape b)
Đệm chống rung có dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên, tránh trầy xước sản phẩm bộ phận bên trong của máy giặt,KT 18*10*5(mm)... (mã hs đệm chống rung/ mã hs của đệm chống ru)
Cán con lăn dính bụi 8inch (20cm)... (mã hs cán con lăn dín/ mã hs của cán con lăn)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic