cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại cứng (SEN)
Màng PET dạng cuộn dày 19mic, chưa in hình, chưa in chữ, khổ 1030mm, hàng mới 100%... (mã hs màng pet dạng c/ mã hs của màng pet dạn)
Nhựa cắt sẵn (Ghi chú: khổ 0.6 mm x 67 cm x 125 cm)... (mã hs nhựa cắt sẵn g/ mã hs của nhựa cắt sẵn)
Pho mũi, pho hậu (từ polyme etylen dạng tấm) (100cm x150cm) 1022 tấm... (mã hs pho mũi pho hậ/ mã hs của pho mũi pho)
Tấm nhựa UHMW (UHMW-PE ULTRA HIGH MOLECULAR POLYETHYLENE),chưa gia cố,chưa gắn lớp mặt và kết hợp với vật liệu khác,ko tự dính,màu natural,kích thước1000x2000x10mm,dùng làm đồ gá trong CN mới100%... (mã hs tấm nhựa uhmw/ mã hs của tấm nhựa uhm)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic