cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Tấm Acrylonitril butadien styren (ABS) sử dụng trong sản xuất tủ lạnh
Tấm nhựa ABS dùng cho sx tủ lạnh loại 430*585*3.9 hàng mới 100%
Tấm nhựa ABS dùng cho sx tủ lạnh loại 435*520*3.8, hàng mới 100%
Tấm nhựa ABS - ABS SHEET 1.4 MM X 605 MM X 1410 MM
Tấm nhựa ABS - ABS SHEET 1.4 MM X 605 MM X 1475 MM
Tấm nhựa ABS - ABS SHEET 2.4 MM X 670 MM X 1485 MM
Tấm nhựa ABS - ABS SHEET 2.5 MM X 670 MM X 1550 MM
Tấm nhựa ABS - ABS SHEET 3.0 MM X 730 MM X 1583 MM
Tấm nhựa ABS dùng cho sx tủ lạnh loại 658*505*3.2, hàng mới 100%
Tấm nhựa ABS dùng cho sx tủ lạnh loại 761*505*3.2, hàng mới 100%
Tấm nhựa ABS dùng cho sx tủ lạnh loại 880*501*3.2, hàng mới 100%
Tấm nhựa ABS dùng cho sx tủ lạnh loại 880*561*3.5, hàng mới 100%
Tấm nhựa ABS - ABS SHEET 1.2 MM X 675 MM X 1580 MM
Tấm nhựa ABS - ABS SHEET 1.4 MM X 532 MM X 1095 MM
Tấm nhựa ABS - ABS SHEET 1.4 MM X 546 MM X 1227 MM
Tấm nhựa ABS - ABS SHEET 1.4 MM X 591 MM X 1239 MM
Tấm nhựa ABS - ABS SHEET 2.4 MM X 610 MM X 1330 MM
Tấm nhựa ABS - ABS SHEET 2.5 MM X 532 MM X 1135 MM
Tấm nhựa ABS - ABS SHEET 2.5 MM X 538 MM X 1241 MM
Tấm nhựa ABS - ABS SHEET 2.4 MM X 610 MM X 1330 MM
Tấm nhựa ABS - ABS SHEET 3.0 MM X 730 MM X 1583 MM
Tấm nhựa ABS dùng cho sx tủ lạnh loại 430*585*3.9 hàng mới 100%
Tấm nhựa ABS dùng cho sx tủ lạnh loại 435*520*3.8, hàng mới 100%
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic