cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
GƯƠNG TRANG TRÍ TÚI XÁCH BẰNG ACRYLIC... (mã hs gương trang trí/ mã hs của gương trang)
Màng PE,3.5kg/cuộn hàng mới 100%... (mã hs màng pe35kg/c/ mã hs của màng pe35k)
Nhựa PLA cho máy in 3D. Hàng mới 100%.... (mã hs nhựa pla cho má/ mã hs của nhựa pla cho)
Tấm Phản Quang Đèn Panel... (mã hs tấm phản quang/ mã hs của tấm phản qua)
Tấm plastic trang trí bằng Poly đã được ép phản quang khổ 40", dày 0.3mm (GB8000+H/F 0.3MM White)... (mã hs tấm plastic tr/ mã hs của tấm plastic)
Mực in màu đen đậm (1 hộp 1.1 kg, 700ml)... (mã hs mực in màu đen/ mã hs của mực in màu đ)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic