cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Màng xenlulo sinh học (Bio Cellulose Sheet-TK05-(E))... (mã hs màng xenlulo si/ mã hs của màng xenlulo)
Mặt nạ đắp mặt (Bio-Cellulose Sheet-PWPWESST0)... (mã hs mặt nạ đắp mặt/ mã hs của mặt nạ đắp m)
Tấm mặt nạ sinh học (thạch dừa tấm làm từ nước dừa) ... (mã hs tấm mặt nạ sinh/ mã hs của tấm mặt nạ s)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic