cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Màng dùng làm kính an toàn, độ dày trên 0,38 mm nhưng không quá 0,76 mm, và chiều rộng không quá 2 m

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Màng dùng làm kính an toàn, độ dày trên 0,38 mm nhưng không quá 0,76 mm, và chiều rộng không quá 2 m
Màng PVB dày 0.60mm (30inchx300m;34inchx300m;36inchx300m) NVL sản xuất kính ô tô... (mã hs màng pvb dày 0/ mã hs của màng pvb dày)
nẹp nhựa 500 cái/thùng, 25kg/thùng mới 100%... (mã hs nẹp nhựa 500 cá/ mã hs của nẹp nhựa 500)
Tấm lọc khí (AIR FILTER 15X1600MM; hàng mới 100%)... (mã hs tấm lọc khí ai/ mã hs của tấm lọc khí)
màng làm kính an toàn 0.38mm*(2.3m x 100m)
màng làm kính blue on clear, (0.71m x 250m)*0.6mm
màng làm kính clear, (0.61m x 250m)*0.6mm
màng làm kính clear, (0.81m x 250m)*0.6mm
màng làm kính clear, (0.87m x 250m)*0.6mm
màng làm kính clear, (0.92m x 250m)*0.6mm
màng làm kính clear, (0.97m x 250m)*0.6mm
màng làm kính clear, (1.25m x 400m)*0.38mm
màng làm kính clear, (1.35m x 400m)*0.38mm
màng làm kính clear, (1.53m x 400m)*0.38mm
màng làm kính clear, (1.83m x 400m)*0.38mm
màng làm kính milky white, (2.14m x 200m)*0.38mm
màng làm kính porcelain white, (2.14m x 200m)*0.38mm
Màng nhựa PVB (Poly Vinyl Butyral) dùng làm kính an toàn loại 0.38mm x 1.35m x 400m , mới 100%
màng làm kính clear 0.38mm*(2.14m x 400m)
màng làm kính F-green 0.38mm*(2.14m x 400m)
màng làm kính porcelain white 0.38mm*(2.14m x 200m)
Màng PVB trong dùng trong sản xuất kính an toàn : ( Q/C: 0.38mm x 1840mm /250m/12cuộn). Hàng mới
Màng PVB xanh GN103 làm kính an toàn (Q/c:0.38mm x1830mm/6 cuộn )
Màng PVBviềng xanh dùng làm kính an toàn( Q/c: 0.45mm X 610-660-710-760-800-830mm/16 cuộn)
Màng PVB trong dùng trong sản xuất kính an toàn : ( Q/C: 0.38mm x 1000-1200-1830mm /400m/12cuộn. Hàng mới
Màng PVB trong làm kính an toàn (Q/c:0.38 mm x1220-1530-1830mm/21cuộn )
Màng PVB viềng xám làm kính an toàn (Q/c:60mm x910mm/1cuộn )
Màng PVB viềng xanh làm kính an toàn (Q/c:0.45mm x680-710-800-830-860mm/10cuộn )
Màng PVB xanh B101-B102 làm kính an toàn (Q/c:0.38mm x1830mm/4 cuộn )
Màng nhựa Polyvinyl Butyral Film (PVB film) làm kính an toàn - PFAT 4830 (0.38MM X 1.22M X 300M) 05 Rolls - Hàng mới 100%
Màng nhựa Polyvinyl Butyral Film (PVB film) làm kính an toàn - PFAT 7230 (0.38MM X 1.84M X 300M) 08 Rolls - Hàng mới 100%
Màng nhựa Polyvinyl Butyral Film (PVB film) làm kính an toàn - PFAT 8430 (0.38MM X 2.14M X 300M) 08 Rolls - Hàng mới 100%
Màng nhựa Polyvinyl Butyral Film (PVB film) làm kính an toàn - PFBT 6020 (0.76MM X 1.53M X 200M) 03 Rolls - Hàng mới 100%
Màng nhựa Polyvinyl Butyral Film (PVB film) làm kính an toàn - PFBT 7220 (0.76MM X 1.84M X 200M) 04 Rolls - Hàng mới 100%
Màng nhựa Polyvinyl Butyral Film (PVB film) làm kính an toàn - PFBT 8420 (0.76MM X 2.14M X 200M) 04 Rolls - Hàng mới 100%
Màng PVB trong dùng làm kính an toàn (Q/c: 0.38mm X1840mm/14 cuộn)Hàng mới 100%
Màng PVB trong dùng trong sản xuất kính an toàn : ( Q/C: 0.38mm x 1200-1530-1830mm /30cuộn. Hàng mới
Màng PVB trong dùng trong sản xuất kính an toàn : ( Q/C: 0.38mm x 184cm /400m/14cuộn). Hàng mới
Màng PolyVinyl Butyral - PVB dày 0.38mm (trong) dùng để làm kính an toàn Q/c: 450m x 1.84m - 1cuộn (Hàng mới 100%)
Màng PolyVinyl Butyral - PVB dày 0.76mm (trong) dùng để làm kính an toàn Q/c : 247m x 1.84m - 5cuộn (Hàng mới 100%)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic