cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Dây đai tăng cường độ chắc cho đế giày bằng nhựa nylon (dạng dải), mới 100%.... (mã hs dây đai tăng cư/ mã hs của dây đai tăng)
Keo (kapton)/ZC0000238... (mã hs keo kapton/zc/ mã hs của keo kapton)
Màng Polyamide chưa in hình, in chử 25mic x 725mm x 6000m mới 100%... (mã hs màng polyamide/ mã hs của màng polyami)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic