cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
ĐỒ GÁ LẮP RÁP BẰNG NHỰA. (HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG)... (mã hs đồ gá lắp ráp b/ mã hs của đồ gá lắp rá)
Khuôn (phụ kiện của máy hàn), chất liệu Bakelite, kích thước: 40*60*10mm, hàng mới 100%... (mã hs khuôn phụ kiện/ mã hs của khuôn phụ k)
Lót găng tay các loại (PAIR)... (mã hs lót găng tay cá/ mã hs của lót găng tay)
Găng tay bán thành phẩm... (mã hs găng tay bán th/ mã hs của găng tay bán)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic