cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Bóng cuốn (chống thấm nước) nhựa plastic... (mã hs bóng cuốn chốn/ mã hs của bóng cuốn c)
Dải băng tạo kiểu màu xanh 5/16in... (mã hs dải băng tạo ki/ mã hs của dải băng tạo)
Lá dải polytetrafluoroethylene không xốp 17cm. Chưa được: gia cố,gắn lớp mặt, bổ trợ hoặc chưa được kết hợp với vật liệu khác dùng sản xuất thanh tỳ xích, theo ptpl số: 231/TB-KĐ1-15/05/2019, mới 100%... (mã hs lá dải polytetr/ mã hs của lá dải polyt)
- - Từ các polymer trùng hợp
- Giấy in tiền polymer
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic