cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại dùng để chứa ngũ cốc (SEN)
Loại dùng để chứa ngũ cốc (SEN)
Loại dùng để chứa ngũ cốc (SEN)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại dùng để chứa ngũ cốc (SEN)
GIÁ ĐỠ, HÀNG MỚI 100%, CHẤT LIỆU NHỰA... (mã hs giá đỡ hàng mớ/ mã hs của giá đỡ hàng)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic