cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần VII Chương 40 40082900 Loại khác
2 Phần VII Chương 40 40169390 Loại khác
3 Phần VII Chương 40 40169959 Loại khác
4 Phần XVI Chương 84 84229090 Loại khác
5 Phần XVI Chương 84 84779039 Loại khác
6 Phần XXII Chương 98 98341100 Bàn phím làm bằng cao su, khắc lase, phủ PU, nhiệt độ chịu đựng 150 độ C