cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XI Chương 56 56039200 Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2
2 Phần X Chương 48 48022090 Loại khác
3 Phần X Chương 48 48052510 Có định lượng dưới 225 g/m2