cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Giấy cứng làm lưỡi trai lót nón(0.92*1.82m) (don gia hoa don 137871vnd)... (mã hs giấy cứng làm l/ mã hs của giấy cứng là)
Gíây đóng gói bên trong có logo... (mã hs gíây đóng gói b/ mã hs của gíây đóng gó)
Giấy bìa đã cắt theo kích thước dùng để dán ly giấy DIECUT SLEEVE 8oz SDWHC CUP AND CARRY... (mã hs giấy bìa đã cắt/ mã hs của giấy bìa đã)
Giấy gói WRAP BL HJs BACON AND EGG MUFFIN... (mã hs giấy gói wrap b/ mã hs của giấy gói wra)
Phần X:BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA) GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Chương 48:Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cáctông