cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Giấy sáp (32.F9S0) cuốn đầu lọc thuốc lá, 64mm x 3500m x 65mm. phụ liệu dùng trong sản xuất thuốc lá điếu. Hàng mới 100%.... (mã hs giấy sáp 32f9/ mã hs của giấy sáp 32)
Giấy vấn thuốc lá, 25gsm x 53.00mm x 5000m (18.478 Kg 2.712 cuộn, đơn giá: 12,46 USD/ cuộn)... (mã hs giấy vấn thuốc/ mã hs của giấy vấn thu)
High Porous Plugwrap Paper (6000CU) 900mm x 9500m x 23 gsm; core dia: 76mm
Giấy cuốn đầu lọc thuốc lá (Giấy nền cho giấy ghép đầu lọc thuốc lá) High Porous Plugwrap Paper HPPW 6000CU-23G 900mm/9500m (mục 1)Giấy cuộn đầu lọc thuốc lá chưa tráng phủ, định lượng 22,7 g/m2, dạng cuộn khổ 902mm
Giấy đầu lọc: 201 cuộn (52mm x 3000m/bob) (Có CO Form D)
Giấy đầu lọc: 76cuộn (52mm x 3000m/bob) (Có CO Form D)
Giấy sáp cuốn đầu lọc thuốc lá 32P197 Ký hiệu MIC 0300W VERGE rộng 64.00mm x 3500m đường kính lõi 66.0mm (70 cuồn),= 588kgNW định lượng 39g/m2, hàng đóng gói đồng nhất
Giấy sáp nhũ vấn đầu lọc thuốc lá, 52mm*3000m
Giấy sáp nhũ vàng vấn đầu lọc thuốc lá, 52mm*3000m
Giấy vấn đầu lọc .(Tipping Paper ) 52mm x 3000m. mới 100%, C/O Form D Số: 621077 , Ngày 29/2/2012.
Giấy vấn điếu 24-30S-35 (26.75 mm x 6000 m x 25 GSM)
Giấy vấn dùng để sản xuất thuốc lá điếu: Cigarette Paper Verge 24-30S-35CU, 26.50MM x 6.000M x 25GSM = 5.572 KG (NW.) - C/O Form D, Hàng mới 100%
Phụ liệu để sản xuất Thuốc lá Seven Diamonds Giấy vấn đầu lọc hàng mới 100% ( được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt theo QĐ 36/2008/QĐ-BTC)
Phụ liệu sản xuất thuốc lá Virginia Gold Giấy vấn đầu lọc hàng mới 100%
Phụ liệu SX thuốc lá. Giấy sáp ( vấn đầu lọc thuốc lá WI) hàng mới 100%
Phần X:BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA) GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Chương 48:Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cáctông