cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN)
Vải 86% wool 14% nylon khổ 60-62" (867.3 MTR, KHO 60" 153 CM)... (mã hs vải 86% wool 14/ mã hs của vải 86% wool)
Phụ tùng vật tư máy bay: Vải bọc nôi trẻ con dệt từ sợi len lông cừu 90% khổ rộng 750mm chuyên dụng trên máy bay; PN: BEL-504006-013; PTVT máy bay thuộc 9820 có EASA số 58599 kèm theo. hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng vật tư/ mã hs của phụ tùng vật)
Vải bọc ghế máy bay (khổ: 136 cm- 138 cm): PN: FF07038137LS460; (91 %Len; 9% Nylon); hàng mới 100%... (mã hs vải bọc ghế máy/ mã hs của vải bọc ghế)
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 51:Lông cừu, lông động vật loại mịn hoặc loại thô; sợi từ lông đuôi hoặc bờm ngựa và vải dệt thoi từ các nguyên liệu trên