cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Vải K: 150/155cm Wool100%... (mã hs vải k 150/155c/ mã hs của vải k 150/1)
Vải dệt thoi 55% wool 45% cotton... (mã hs vải dệt thoi 55/ mã hs của vải dệt thoi)
Vải chính 80%Wool 20%Nylon K.58/60"... (mã hs vải chính 80%wo/ mã hs của vải chính 80)
Vải Wool 51% Polyester 49% k: 155-158cm... (mã hs vải wool 51% po/ mã hs của vải wool 51%)
Vải dệt thoi thành phẩm từ Wool 100%, khổ vải 59-60... (mã hs vải dệt thoi th/ mã hs của vải dệt thoi)
Vải chính 55% Wool 43% Rayon 2% Spandex, khổ 58"/60"... (mã hs vải chính 55% w/ mã hs của vải chính 55)
Vải chính 60%Wool 22%Polyester 16%Nylon 2% Lycra khổ 58/60''... (mã hs vải chính 60%wo/ mã hs của vải chính 60)
Vải dệt thoi Wool 52% Polyester 46% Polyurethane 2% k: 149cm (+/- 2cm) (Color: BK)... (mã hs vải dệt thoi wo/ mã hs của vải dệt thoi)
Vải dệt thoi 50% Wool 50% Other khổ 56" trọng lượng 565g/m2 (hàng là một phần của dòng 1 thuộc tờ khai số 102092107940)... (mã hs vải dệt thoi 50/ mã hs của vải dệt thoi)
Vải Boa lông cừu trang trí-BOA-BOA-POLYESTER KNITTED BOA W/135cm(100%Polyester)-BB18-025-(tái xuất trả lại 30m trên mục 01 của TKN số:102176878200/E11,ngỳ 20/08/2018)... (mã hs vải boa lông cừ/ mã hs của vải boa lông)
Vải len sọc caro-18BB-DREAM TEXTILE: 18 BB TAR-TAN CHECK A(#6047) W/145cm (W:60% P:40%)-BB18-025-(tai xuat tra lai: 120m tren muc 01 to khai: 102139350720/E11 ngay 28/07/2018)... (mã hs vải len sọc car/ mã hs của vải len sọc)
Dựng K: 150cm(150/155cm)... (mã hs dựng k 150cm1/ mã hs của dựng k 150c)
Vải dạ, nỉ các loại khổ 100cm-200cm... (mã hs vải dạ nỉ các/ mã hs của vải dạ nỉ c)
Vải wool 52% cotton 48% khổ 140-145cm... (mã hs vải wool 52% co/ mã hs của vải wool 52%)
Vải chính 60% Wool 40% Nylon(K 58/60)... (mã hs vải chính 60% w/ mã hs của vải chính 60)
Vải K: 150CM(150/155cm) Wool90%Nylon10%... (mã hs vải k 150cm15/ mã hs của vải k 150cm)
Vải K: 150CM (150/155cm) Wool90%Nylon10%... (mã hs vải k 150cm 1/ mã hs của vải k 150cm)
Vải dệt thoi 30% Polyester 70% Wool, khổ 154cm... (mã hs vải dệt thoi 30/ mã hs của vải dệt thoi)
Vải lót cổ len 90% nylon 10% khổ 150 cm- 200g/m2... (mã hs vải lót cổ len/ mã hs của vải lót cổ l)
Vải chính 45% Wool 20% Polyester 35% Rayon(k 58/60)... (mã hs vải chính 45% w/ mã hs của vải chính 45)
Vải MERINO JERSEY DX601E khổ 56" (100% Wool) (chính)... (mã hs vải merino jers/ mã hs của vải merino j)
Vải chính 50% polyester 50% wool khô 129cm- Art. 85-3000... (mã hs vải chính 50% p/ mã hs của vải chính 50)
Vải chính 49% Wool 49% Polyester 2% Polyurethane, khổ 58"... (mã hs vải chính 49% w/ mã hs của vải chính 49)
Vải chính 68% Wool 28% Polyester 4%Polyurethane, khổ 58"... (mã hs vải chính 68%/ mã hs của vải chính 6)
Vải chính 70% Wool 26% Polyester 4% Polyurethane, khổ 58"... (mã hs vải chính 70% w/ mã hs của vải chính 70)
Vải nơ trang trí-SATIN-Polyester Tape W/10mm (100% Polyester)... (mã hs vải nơ trang tr/ mã hs của vải nơ trang)
Vải chính 42% Wool 56% Polyester 2% Polyurethane, khổ 58-60"... (mã hs vải chính 42%/ mã hs của vải chính 4)
Vải chính 60% Wool 20% Nylon 10% Polyester 10% Acrylic(k 58/60)... (mã hs vải chính 60% w/ mã hs của vải chính 60)
Vải 70% wool 20% polyester 10% nylon khổ 59-61" (kho 60"152cm)- 158 met... (mã hs vải 70% wool 20/ mã hs của vải 70% wool)
Vải ren trang trí-Polyester Woven Fabric #Lace W/110cm-S-071(EK)+M-474(EK)... (mã hs vải ren trang t/ mã hs của vải ren tran)
Vải dệt thoi 65% Wool 15% Nylon 7% Linen 3% PU 10% Other, khổ 57": 1146 Yds... (mã hs vải dệt thoi 65/ mã hs của vải dệt thoi)
Vải chính len 79% polyester 21%. Sợi dệt vân chéo khổ 158(+/-2 CM)- 208g/m.... (mã hs vải chính len 7/ mã hs của vải chính le)
Vải WOOL CLOTH S68180 khổ 148CM (68%WOOL CLOTH,20%POLYESTER12%NYLON) (chính)... (mã hs vải wool cloth/ mã hs của vải wool clo)
Vải chính dệt thoi 50% wool 50% polyester w147cm (610g/m2, 102m),hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ mã hs của vải chính dệ)
Vải chính 50% Wool 40% Cotton 5% Polyacrylic 3% Viscose 2% AF K57-59" (CARLISLE- 105/109217)... (mã hs vải chính 50% w/ mã hs của vải chính 50)
Màng lọc phớt 125-43, dài 12.1mm, đường kính trong 7mm, đường kính ngoài 10mm bằng vải dệt lông cừu... (mã hs màng lọc phớt 1/ mã hs của màng lọc phớ)
Vải chính 44% Cotton 35% Acrylic 8% Viscose 7% Polyester 3% Metallic 2% Polyamide 1% Other fibers K47-49"... (mã hs vải chính 44% c/ mã hs của vải chính 44)
Vải dệt thoi (len loại mịn) khổ 60"- 62" thành phần 70% wool 14% silk 4% polyester 11% linen 1% polyurethane... (mã hs vải dệt thoi l/ mã hs của vải dệt thoi)
Vải dệt thoi từ sợi len 50% wool 30% recycle polyester 20% sorona đã nhuộm, khổ 154cm, định lượng 185g/m2 (3886.1 mét, hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi từ/ mã hs của vải dệt thoi)
Vải dệt thoi 50%Wool 50%polyester từ từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải kỹ khổ 56" trọng lượng 565g/m2... (mã hs vải dệt thoi 50/ mã hs của vải dệt thoi)
Vải dệt thoi, thành phần Wool 70%, Polyester 30%, khổ 150 cm, GSM: 190gm. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi t/ mã hs của vải dệt thoi)
VẢI LEN... (mã hs vải len/ mã hs của vải len)
Vải 779342, 67% Wool 33% Silk, Khổ 150 cm... (mã hs vải 779342 67%/ mã hs của vải 779342)
Vải dùng cho đồ nội thất San 0130, thành phần 92% new wool, 8% nylon khổ vải 140cm. Hàng mới 100%.... (mã hs vải dùng cho đồ/ mã hs của vải dùng cho)
Vải code: 300989 163/00005100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 30098/ mã hs của vải code 30)
Vải code: 2458F.101/2 100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 2458f/ mã hs của vải code 24)
Vải code: 2458F.110/1 100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 2458f/ mã hs của vải code 24)
Vải code: 2458F.161/2 100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 2458f/ mã hs của vải code 24)
Vải code: 2458U.3/7 100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 2458u/ mã hs của vải code 24)
Vải code: 2458F.4/8 100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 2458f/ mã hs của vải code 24)
Vải code: 2494F.103/69 100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 2494f/ mã hs của vải code 24)
Vải code: 2494F.104/59 100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 2494f/ mã hs của vải code 24)
Vải code: 305867-08T/00002100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 30586/ mã hs của vải code 30)
Vải code: 305867-12T/00001100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 30586/ mã hs của vải code 30)
Vải dệt thoi 50% Wool 40% Polyester 10% Other Fibers (52'')... (mã hs vải dệt thoi 50/ mã hs của vải dệt thoi)
Cuốn vải mẫu, mã: RBB/062R/R... (mã hs cuốn vải mẫu m/ mã hs của cuốn vải mẫu)
Vải 50% wool 50% polyester khổ 140cm... (mã hs vải 50% wool 50/ mã hs của vải 50% wool)
Vải W50% PE50%, khổ 140CM... (mã hs vải w50% pe50%/ mã hs của vải w50% pe5)
Vải dệt thoi, khổ vải 150cm... (mã hs vải dệt thoi k/ mã hs của vải dệt thoi)
VẢI LEN, 12 MÉT/CUỘN... (mã hs vải len 12 mét/ mã hs của vải len 12)
Vải dệt thoi 100% wool (100% len), khổ 150cm, Đ/l: 160-170 gsm, hàng mới 100% (dùng may mặc)... (mã hs vải dệt thoi 10/ mã hs của vải dệt thoi)
VẢI DỆT THOI MẪU 100%WOOL, KHỔ 150CM (6 MET)... (mã hs vải dệt thoi mẫ/ mã hs của vải dệt thoi)
Vải dệt Polyester Pha len, khổ 155cm
Vải 70% Wool 30% Polyester, khổ 59"
Vải 50%wool 50%poly worsted woven fabric (dyed), khổ 58/60"
Lông phủ micro Sennheiser MZH70-1, Thiết bị dùng cho điện ảnh- truyền hình, Hiệu: Sennheiser , hàng mới 100%
Vải dệt 100% Wool (100% len), khổ 155cm
Vải dệt 100%Wool (100% len), khổ 155cm
Vải dệt 100%Wool (100% len),khổ 155cm
Vải dệt 100% Wool (100% len), khổ 155cm
Vải dệt 100%Wool (100% len), khổ 155cm
Vải dệt 100%Wool (100% len),khổ 155cm
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 51:Lông cừu, lông động vật loại mịn hoặc loại thô; sợi từ lông đuôi hoặc bờm ngựa và vải dệt thoi từ các nguyên liệu trên