cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu
Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu
Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu
Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu
+ 15
Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu
Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu
Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu
Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu
Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu
Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu
Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu
Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu
Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu
Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu
Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu
Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu
Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu
Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu
Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Sợi dệt kim, sợi móc và chỉ thêu
Sợi TC 3.5. Mới 100%... (mã hs sợi tc 35 mới/ mã hs của sợi tc 35)
Sợi TC 5.0. Mới 100%... (mã hs sợi tc 50 mới/ mã hs của sợi tc 50)
Sợi TC 6.0. Mới 100%... (mã hs sợi tc 60 mới/ mã hs của sợi tc 60)
Chỉ may, thread, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may thread/ mã hs của chỉ may thr)
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 55:Xơ, sợi staple nhân tạo