cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Thảm “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” và các loại thảm dệt thủ công tương tự

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Thảm “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” và các loại thảm dệt thủ công tương tự
Tấm thảm, hiệu Serge Lesage (Roche Bobois) (Bao gồm cước: 380 EUR)... (mã hs tấm thảm hiệu/ mã hs của tấm thảm hi)
Thảm trải- Fenja-Grey 250/350... (mã hs thảm trải fenj/ mã hs của thảm trải f)
Thảm trải- Kent-Stone 250/300... (mã hs thảm trải kent/ mã hs của thảm trải k)
Thảm trải- Burano-Natural 250/350... (mã hs thảm trải bura/ mã hs của thảm trải b)
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 57:Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác