cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
Thảm trải sàn máy bay. PN: 120639-D5RC. hàng mới 100%.... (mã hs thảm trải sàn m/ mã hs của thảm trải sà)
Thảm.95% Wool + 5% Foam (9 x 12 feet)... (mã hs thảm95% wool/ mã hs của thảm95% woo)
Thảm 100% Viscose (9 x 12 feet)... (mã hs thảm 100% visco/ mã hs của thảm 100% vi)
Thảm (80% Viscose + 20% cotton backing)(9x12feet)... (mã hs thảm 80% visco/ mã hs của thảm 80% vi)
Thảm (.80% Viscose + 20% cotton backing)(9x12feet). Dùng trang trí cho sản phẩm tủ mã hàng KH291F01. thuộc bộ sản phẩm số BDL2000001... (mã hs thảm 80% visc/ mã hs của thảm 80% v)
Thảm 100% wool (8 * 10 feets... (mã hs thảm 100% wool/ mã hs của thảm 100% wo)
Thảm (80% Wool + 20% Cotton Backing)(8x10feet)... (mã hs thảm 80% wool/ mã hs của thảm 80% wo)
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 57:Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác