cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Từ các vật liệu dệt khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Từ các vật liệu dệt khác
SET QUẦN ÁO NỮ... (mã hs set quần áo nữ/ mã hs của set quần áo)
Áo sơ mi, chất liệu vải A65185 A210357
Áo sơ mi, chất liệu vải A65185 A210012 A210070
Áo sơ mi, chất liệu vải A65600 A210304 A210321
Áo sơ mi, chất liệu vải, mã 3823258
Áo sơ mi, chất liệu vải 3833885
Áo sơ mi, chất liệu vải 3824069
Áo sơ mi, chất liệu 56% polyester, 18% acetate, 16% seda, 10% polyamide. Nhãn hiệu Moschino
Áo sơ mi, chất liệu 58% viscose, 42% acetate, mã 50245993. Nhãn hiệu Hugo Boss
1280550623 áo Blouse tay dài nữ Cotton hiệu Accessorize
1280550624 áo Blouse tay dài nữ Cotton hiệu Accessorize
1280560625 áo Blouse tay dài nữ Cotton hiệu Accessorize
1280560626 áo Blouse tay dài nữ Cotton hiệu Accessorize
1280560627 áo Blouse tay dài nữ Cotton hiệu Accessorize
1280560628 áo Blouse tay dài nữ Cotton hiệu Accessorize
1280560629 áo Blouse tay dài nữ Cotton hiệu Accessorize
1280560630 áo Blouse tay dài nữ Cotton hiệu Accessorize
1280560631 áo Blouse tay dài nữ Cotton hiệu Accessorize
1280560632 áo Blouse tay dài nữ Cotton hiệu Accessorize
44230690 áo somi nữ tay dài Size 06 Viscose 100% hiệu Warehouse
44230693 áo sơ mi nữ tay ngắn Viscose 100%, Size 37 hiệu Warehouse
44230693 áo sơ mi tay dài nữ Viscose 100% hiệu warehouse
44230693 áo somi nữ tay dài Viscose 100% Size 06 hiệu Warehouse
44230698 áo sơ mi nữ ngắn tay 70% Cotton, 30% Silk, Size 06 hiệu warehouse
44230700 áo sơ mi tay dài nữ Size 06100% COTTON hiệu Warehouse
44230700 áo sơ mi tay dài nữSize 10 100% COTTON hiệu Warehouse
44230701 áo Blouson nữ tay dài Size 06 100% Viscose hiệu Warehouse
44230703 áo somi nữ tay dài 100% Viscose Size 06 hiệu Warehouse
45130817 áo nữ Blouson tay dài hiệu Warehouse 100% Viscose Size 06
45330627 áo somi nữ tay dài 100% Polyester Size 06 hiệu Warehouse
50329834 áo sơ mi tay dài nữ Cotton 100% hiệu warehouse
61200271 áo somi nữ tay dài COTTON hiệu Mango
61200273 áo somi nữ tay dài COTTON hiệu Mango
61200358 áo somi nữ tay dài VISCOSE hiệu Mango
61200552 áo somi nữ tay dài VISCOSE hiệu Mango
61200653 áo somi nữ tay dài COTTON hiệu Mango
61205355 áo BLOUSON nữ tay dài BLOUSON ORI POLYESTER hiệu Mango
61205456 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
61205550 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
61205551 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
61205552 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
61205651 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
61205777 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
61205779 áo Blouson nữ tay ngắn VISCOSE hiệu Mango
61206039 áo sơ mi nữ tay dài TOMASPO6-A POLYAMIDE hiệu Mango
61206266 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ CORALINE VISCOSE hiệu Mango
61206272 áo sơ mi nữ tay dài NICOLE VISCOSE hiệu Mango
61206272 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ NICOLE VISCOSE hiệu Mango
61206273 áo BLOUSON nữ tay dài NINA POLYESTER hiệu Mango
61206453 áo BLOUSON nữ tay dài BLOUSON GVINE POLYESTERS hiệu Mango
61206453 áo Blouson nữ tay dài POLYESTER hiệu Mango
61206453 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
61206461 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ GRAFICO COTTON hiệu Mango
61206461 áo sơ mi tay ngắn ELENCOTTON hiệu Mango
61208203 áo sơ mi nữ tay dài MARCO-A POLYESTER hiệu Mango
61208353 áo sơ mi nữ tay dài AZUCAR VISCOSE hiệu Mango
61208353 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ AZUCAR viscose hiệu Mango
61208376 áo BLOUSON tay ngắn nữ TRIS POLYESTER hiệu Mango
61208377 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ RCD VIBO VISCOSE hiệu Mango
61208381 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ BUGALEO cotton hiệu Mango
61208501 áo sơ mi tay ngắn ELENCOTTON hiệu Mango
61213042 áo BLOUSON nữ tay dài EGEO6 VISCOSE hiệu Mango
61213042 áo Blouson nữ tay dài VISCOSE hiệu Mango
61213042 áo Blouson nữ tay ngắn VISCOSE hiệu Mango
61213159 áo tay dài nữ BLOUSON PANTS-A Polyester hiệu Mango
61213775 áo Blouson nữ tay ngắn VISCOSE hiệu Mango
61213776 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
61213778 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
61214253 áo BLOUSON nữ tay dài ADELE-6 POLYESTER hiệu Mango
61234556 áo BLOUSON nữ tay dài VISCOSE hiệu Mango
61234556 áo Blouson nữ tay ngắn VISCOSE hiệu Mango
61234557 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
61234560 áo Blouson nữ tay ngắn SILK hiệu Mango
61234561 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
61234563 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
61234565 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
61234566 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
61234654 áo Blouson nữ tay ngắn COTTON hiệu Mango
61234775 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
61235256 áo BLOUSON nữ tay dài BOMBA COTTON hiệu Mango
61235256 áo Blouson nữ tay dài COTTON hiệu Mango
61235257 áo BLOUSON nữ tay dài IBANA VISCOSE hiệu Mango
61235451 áo BLOUSON BEBA nữ tay dài POLYESTER hiệu Mango
61235451 áo BLOUSON nữ tay dài BEBAPOLYESTER hiệu Mango
61235453 áo Blouson nữ tay dài ACETATE hiệu Mango
61235453 áo Blouson nữ tay ngắn ACETATE hiệu Mango
61235651 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
61235652 áo Blouson nữ tay ngắn VISCOSE hiệu Mango
61252025 áo somi nữ tay dài COTTON hiệu Mango
62221353 áo Blouson nữ tay ngắn Size 06 100% SILK hiệu Warehouse
62221368 áo sơ mi nữ ngắn tay Polyester 100%, Size 06 hiệu warehouse
62330640 áo Blouse nữ100% POLYESTER hiệu Warehouse Size 06
62330643 áo Blouse nữ100% ACETATE hiệu Warehouse Size 06
62330648 áo blouse tay dài 100% SILK hiệu warehouse
62330648 áo blouse tay dài100% SILK hiệu warehouse
62330651 áo Blouse nữ tay ngắn Polyester 100% Size 06 hiệu Warehouse
62330652 áo Blouson nữ tay dài Size 06 100% Polyester hiệu Warehouse
62330653 áo Blouson nữ tay dài Size 06 100% Polyester hiệu Warehouse
62330655 áo Blouse ngắn tay Polyester 100%, Size 06 hiệu warehouse
62330655 áo Blouse nữ tay ngắn Size 06 100% POLYESTER hiệu Warehouse
62330656 áo Blouson nữ tay dài Size 06 Polyester 100% hiệu Warehouse
62330658 áo Blouse ngắn tay Silk 100%, Size 06 hiệu warehouse
62330659 áo Blouse nữ tay ngắn Polyester 100% Size 06 hiệu Warehouse
62330662 áo Blouse ngắn tay 100% Polyester, Size 06 hiệu warehouse
62330662 áo Blouson nữ tay dài 100% POLYESTER Size 06 hiệu Warehouse
62530257 áo Blouse nữ tay ngắn Size 06 100% Silk hiệu Warehouse
63200029 áo sơ mi nữ tay ngắn PLANITA6COTTON hiệu Mango
63200029 áo somi PLANITA6 nữ tay dài COTTON hiệu Mango
63200256 áo SOMI nữ tay dài COTTON hiệu Mango
63200270 áo somi nữ tay dài COTTON hiệu Mango
63200451 áo SOMI nữ tay dài COTTON hiệu Mango
63200454 áo somi BIRDY nữ tay ngắn COTTON hiệu Mango
63200454 áo SOMI nữ tay dài COTTON hiệu Mango
63200457 áo somi CASTI nữ tay ngắn COTTON hiệu Mango
63200459 áo Somi nữ tay dài COTTON hiệu Mango
63200460 áo somi nữ tay dài COTTON hiệu Mango
63205154 áo BLOUSON nữ tay dài DEREK POLYESTER hiệu Mango
63205155 áo BLOUSON nữ tay dài DRAP Polyesters hiệu Mango
63205155 áo BLOUSON tay ngắn nữ ITA POLYESTER hiệu Mango
63205254 áo BLOUSON nữ tay dài ORONEGRO POLYESTER hiệu Mango
63205254 áo BLOUSON tay ngắn nữ RTD MATALAS VISCOSE hiệu Mango
63205255 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
63205350 áo tay dài nữ BLOUSON VISO61 Polyesters hiệu Mango
63205451 áo Blouson nữ tay ngắn COTTON hiệu Mango
63205452 áo BLOUSON CLEO nữ tay dài POLYESTER hiệu Mango
63205452 áo Blouson nữ tay dài POLYESTER hiệu Mango
63205453 áo BLOUSON nữ tay dài ROJICOTTON hiệu Mango
63205457 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
63205650 áo Blouson nữ tay ngắn VISCOSE hiệu Mango
63206029 áo tay dài nữ BLOUSON FFE ROSE-6 cotton hiệu Mango
63206032 áo tay dài nữ BLOUSON RAYAROS6 cotton hiệu Mango
63206037 áo tay dài nữ BLOUSON RFD SUNNY6-A Polyester hiệu Mango
63206260 áo BLOUSON nữ tay dài RSD GRISEL POLYESTER hiệu Mango
63206268 áo sơ mi nữ tay dài ELEN COTTON hiệu Mango
63206268 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ ELEN cotton hiệu Mango
63206269 áo sơ mi nữ tay dài SUNNYBIS-A POLYAMIDE hiệu Mango
63206279 áo Blouson nữ tay ngắn LINEN hiệu Mango
63208048 áo sơ mi nữ tay dài VCD JUDITH COTTON hiệu Mango
63208048 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ VCD JUDITH COTTON hiệu Mango
63208049 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ VCD JUDITH 2 COTTON hiệu Mango
63208056 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ BTD WINDOW COTTON hiệu Mango
63208058 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ RCD MININO MODAL hiệu Mango
63208063 áo sơ mi nữ tay dài BCD MARIACHI COTTON hiệu Mango
63208063 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ BCD MARIACHI cotton hiệu Mango
63208066 áo sơ mi nữ tay dài BCD LYRICS 2 COTTON hiệu Mango
63208067 áo sơ mi nữ tay dài USD SPORT COTTON hiệu Mango
63208067 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ USD SPORT COTTON hiệu Mango
63208071 áo sơ mi nữ tay dài RCD ALICE COTTON hiệu Mango
63208073 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ RCD MANGOLOG COTTON hiệu Mango
63208087 áo sơ mi nữ tay dài UCD NINA COTTON hiệu Mango
63208229 áo sơ mi nữ tay dài LULI COTTON hiệu Mango
63208229 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ LULI cotton hiệu Mango
63208236 áo sơ mi nữ tay dài VTD BASIC COTTON hiệu Mango
63208378 áo sơ mi nữ tay dài ZCD LIENZ-6 POLYESTER hiệu Mango
63208396 áo BLOUSON nữ tay dài SUNNYBIS-A POLYAMIDE hiệu Mango
63208400 áo sơ mi nữ tay dài UAD GAS VISCOSE hiệu Mango
63208400 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ UAD GAS VISCOSE hiệu Mango
63208403 áo BLOUSON nữ tay dài RCD LAROYAL POLYESTER hiệu Mango
63208405 áo sơ mi nữ tay dài UAD FINALE MODAL hiệu Mango
63208405 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ UAD FINALE MODAL hiệu Mango
63208409 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ RSD FUN 6 COTTON hiệu Mango
63208410 áo sơ mi nữ tay dài BCD MILUPA COTTON hiệu Mango
63208410 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ BCD MILUPA cotton hiệu Mango
63208415 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ MIA viscose hiệu Mango
63208416 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ TATIN-6 MODAL hiệu Mango
63208427 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ POPA LYOCELL hiệu Mango
63208428 áo sơ mi nữ tay dài UAD INEG VISCOSE hiệu Mango
63208433 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ VCD CADENITA COTTON hiệu Mango
63208436 áo sơ mi nữ tay dài RTD ANCLA COTTON hiệu Mango
63208436 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ RTD ANCLA COTTON hiệu Mango
63208675 áo Blouson nữ tay ngắn MODAL hiệu Mango
63208692 áo Blouson nữ tay ngắn VISCOSE hiệu Mango
63208973 áo Blouson nữ tay ngắn VISCOSE hiệu Mango
63213027 áo Blouson nữ tay ngắn COTTON hiệu Mango
63213027 áo tay dài nữ BLOUSON FLORIPO6 Cotton hiệu Mango
63213029 áo BLOUSON tay ngắn nữ ORONEGROPOLYESTER hiệu Mango
63213032 áo BLOUSON nữ tay dài COR Polyesters hiệu Mango
63213032 áo BLOUSON tay ngắn nữ COR POLYESTER hiệu Mango
63213033 áo BLOUSON nữ tay dài PLUMI Polyesters hiệu Mango
63213037 áo BLOUSON nữ tay dài TRIS POLYESTER hiệu Mango
63213037 áo BLOUSON tay ngắn nữ JOLIE COTTON hiệu Mango
63213153 áo tay dài nữ BLOUSON ESTAMPA-A Polyester hiệu Mango
63213154 áo BLOUSON nữ tay dài ANIMIX-A SILK hiệu Mango
63213258 áo Blouson nữ tay dài POLYESTER hiệu Mango
63213258 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
63213350 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
63213350 áo BLOUSON tay ngắn nữ CAMINOS POLYESTER hiệu Mango
63213450 áo BLOUSON nữ tay dài BUIL VISCOSE hiệu Mango
63213450 áo Blouson nữ tay dài VISCOSE hiệu Mango
63213451 áo Blouson nữ tay dài COTTON hiệu Mango
63213451 áo Blouson nữ tay ngắn COTTON hiệu Mango
63213458 áo Blouson nữ tay dài COTTON hiệu Mango
63213458 áo Blouson nữ tay ngắn COTTON hiệu Mango
63213459 áo BLOUSON LUREX nữ tay dài COTTON hiệu Mango
63213459 áo BLOUSON nữ tay dài LUREXCOTTON hiệu Mango
63213550 áo BLOUSON MENTAP nữ tay dài VISCOSE hiệu Mango
63213650 áo BLOUSON nữ tay dài BLOUSON MODI6 COTTON hiệu Mango
63213650 áo Blouson nữ tay dài COTTON hiệu Mango
63213650 áo Blouson nữ tay ngắn COTTON hiệu Mango
63213651 áo Blouson nữ tay ngắn COTTON hiệu Mango
63213652 áo Blouson nữ tay ngắn COTTON hiệu Mango
63213653 áo Blouson nữ tay ngắn COTTON hiệu Mango
63213654 áo Blouson nữ tay ngắn COTTON hiệu Mango
63213655 áo Blouson nữ tay ngắn COTTON hiệu Mango
63234151 áo BLOUSON nữ tay dài DION POLYESTER hiệu Mango
63234151 áo BLOUSON tay ngắn nữ DION POLYESTER hiệu Mango
63234152 áo tay dài nữ BLOUSON DEREK Polyesters hiệu Mango
63234153 áo BLOUSON nữ tay dài BLOUSON TAPET POLYESTERS hiệu Mango
63234153 áo Blouson nữ tay dài POLYESTER hiệu Mango
63234153 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
63234352 áo BLOUSON nữ tay dài CORRE POLYESTER hiệu Mango
63234353 áo BLOUSON nữ tay dài ITA POLYESTER hiệu Mango
63234353 áo BLOUSON tay ngắn nữ LOLA POLYESTER hiệu Mango
63234354 áo BLOUSON nữ tay dài LOLA POLYESTER hiệu Mango
63234354 áo BLOUSON tay ngắn nữ LOLA2 POLYESTER hiệu Mango
63234356 áo BLOUSON nữ tay dài LOLA2 POLYESTER hiệu Mango
63234356 áo BLOUSON tay ngắn nữ MERI-A COTTON hiệu Mango
63234357 áo BLOUSON nữ tay dài MATE VISCOSE hiệu Mango
63234357 áo Blouson nữ tay dài VISCOSE hiệu Mango
63234358 áo BLOUSON nữ tay dài HABANA POLYESTER hiệu Mango
63234553 áo BLOUSON nữ tay dài BLOUSON ROSA6 SILK hiệu Mango
63234554 áo BLOUSON FLOR nữ tay dài VISCOSE hiệu Mango
63235255 áo BLOUSON nữ tay dài RTD MATALAS VISCOSE hiệu Mango
63235255 áo BLOUSON tay ngắn nữ TOULON LYOCELL hiệu Mango
63235454 áo Blouson nữ tay ngắn COTTON hiệu Mango
63235650 áo Blouson nữ tay ngắn COTTON hiệu Mango
63328068 áo BLOUSON tay ngắn nữ DRAP POLYESTER hiệu Mango
63708110 áo sơ mi nữ tay dài RCD PLAIN COTTON hiệu Mango
63708110 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ RCD PLAIN COTTON hiệu Mango
63906268 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ ELEN cotton hiệu Mango
64200270 áo somi nữ tay dài COTTON hiệu Mango
64205456 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
64206268 áo sơ mi tay ngắn ELENCOTTON hiệu Mango
64234557 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
A62369 áo somi tay dài 100% CO hiệu Versace
A63496 áo somi tay dài 100% SE hiệu Versace
áo blouse Anais Print Blouse Cotton hiệu Accessorize code:1281272623
áo blouse Flower Dobby Spot Bl Cotton hiệu Accessorize code:1280532623
áo blouse Mindy Check Blouse Cotton hiệu Accessorize code:1281220223
Aó khoác cho bé , size 4, Mới 100%,,không nhãn hiệu, BABIES CADIGAN
áo khoắc ngắn nữ bằng 55% polyester 45% cotton, hiệu Debenhams, hàng mới 100%
áo khoác ngắn nữ dệt 100% COTTON STYLE NO. BLCYNS0113
áo khoác ngắn nữKNITTED-JACKET 100% POLYESTER(hiệu Hugo Boss)50217977 402S. Hàng mới 100%
áo khoác nữ đan 90% CUPRO 10% POLYURETHANE STYLE NO. KKCYNS0114
áo khoác trẻ em,size 5,mới 100%,,không nhãn hiệu,BABIES COAT
áo kiểu bé gái- Blouse- OSH701812201- 100% cotton- hiệu Oshkosh
áo kiểu nữ 100% POLYESTER WOVEN mã hàng 72JN7 hiệu French Connection mới 100%
áo kiểu nữ 100% VISCOSE WOVEN mã hàng 72EE7 hiệu French Connection mới 100%
áo kiểu nữ bằng cotton hiệu Chanel(12PP43358V3138394305) size 38
áo kiểu nữ bằng sợi tổng hợp hiệu Chanel(12PP43332K04388AW005) size 34;36
áo kiểu nữ bằng vải sợi 100% silk, hiệu D&G, hàng mới 100%
áo kiểu nữ bằng vải sợi tổng hợp cotton, hiệu BLUGIRL, hàng mới 100%
áo kiểu nữ hiệu Chanel(12PP43335V31383MP492) size 36
áo kiểu sơ mi nữ 100% SILK 288126 QW257 2214, hiệu AMQ, hàng mới 100%
áo len nữ bằng vải-hiệu GAP-, hàng mới 100%- mã hàng:776630
áo nữ ( sơ mi ) hàng mới 100%
áo nữ ngưêi lín ( hiệu G 2000 )
áo nữ người lớn ( hiệu : G2000 )
áo nữ người lớn ( hiệu G2000 )
áo phông nữ LADIES 100% COTTON WOVEN BLOUSE mã 68293-0003
áo phông nữ WFEMININE BLOUSE-3/4 SLV mã 68293-0001
áo sơ mi nữ 100 % COTTON 12P6041375, hiệu Givenchy, hàng mới 100%
áo sơ mi nữ 100 % COTTON 12S6212343, hiệu Givenchy, hàng mới 100%
áo sơ mi nữ 100 % COTTON 12Y6132260 , hiệu Givenchy, hàng mới 100%
áo sơ mi nữ 100% CO 20J003995, hiệu Celine, mới 100%
áo sơ mi nữ 100% CO 20N312891 hiệu Celine, mới 100%
áo sơ mi nữ 100% CO 20N312891, hiệu Celine, mới 100%
áo sơ mi nữ 100% Cotton 14.600124 67053.600, hiệu Anotonio Marras, hàng mới 100%
áo sơ mi nữ 100% COTTON 288000 QW003 9000, hiệu AMQ, hàng mới 100%
áo sơ mi nữ 100% COTTON 4376-C0307, hiệu Tara Jarmon, hàng mới 100%
áo sơ mi nữ 100% COTTON RNC0600, hiệu VAVARTE, hàng mới 100%
áo sơ mi nữ 100% COTTON RNC0680, hiệu VAVARTE, hàng mới 100%
áo sơ mi nữ chất liệu cotton hiệu BRIGHTS, MTS0120, 100% cotton, hàng mới 100%
áo sơ mi nữ hiệu Guess-LADIES Woven, LS Woven Denim Shirts, 100% Tencel W21H38D0M40
áo sơ-mi nữ RNC0800 100% COTTON, HIÊU VAVARTE, MớI 100%
áo sơ-mi nữ RNC0816 72% COTTON; 28%SILK, HIÊU VAVARTE, MớI 100%
HN007 áo somi nữ không tay Size 10 97%CO,3%SP, hiệu Karen Millen
HN012 áo somi tay dài Size 10 68%COTTON 28%NYLON 4% ELASTANE, hiệu Karen Millen
HN012 áo somi tay dài Size 12 68%COTTON 28%NYLON 4% ELASTANE, hiệu Karen Millen
HN012 áo somi tay dài Size 8 68%COTTON 28%NYLON 4% ELASTANE, hiệu Karen Millen
HN023 áo somi nữ tay ngắn Size 10 100% SILK hiệu Karen Millen
HN036 áo sơ mi nữ tay ngắn 63%COTTON 33%POLYAMIDE 4%ELAST, Size 6 hiệu Karen Millen
HN036 áo somi tay dài nữ 63%COTTON 33%POLYAMIDE 4%ELAST, Size 10 hiệu Karen Millen
HN040 áo somi nữ tay dài 100% POLYESTER, Size 10 hiệu Karen Millen
HN047 áo somi nữ tay ngắn 100% SILK Size 10 hiệu Karen Millen
HN048 áo somi nữ tay ngắn 68% COTTON, 28% PA, 4% EA, Size 10 hiệu Karen Millen
HN049 áo somi nữ không tay Size 10 100% SILK, hiệu Karen Millen
HN050 áo somi nữ không tay Size 10 100% SILK, hiệu Karen Millen
HN056 áo somi tay dài Size 10 100% SILK, hiệu Karen Millen
HN056 áo somi tay dài Size 12 100% SILK, hiệu Karen Millen
HN056 áo somi tay dài Size 6 100% SILK, hiệu Karen Millen
HN056 áo somi tay dài Size 8 100% SILK, hiệu Karen Millen
HN057 áo somi nữ tay ngắn 94% SILK 6% ELASTANE SATIN, Size 10 hiệu Karen Millen
MRLLSH472668 Aó sơ mi nữ hiệu Roxy (100%cotton),mới 100%
MRLTP608 Aó sơ mi nữ hiệu Roxy (100%cotton),mới 100%
PWBLOUSE-M áo Blouse nữ size M hiệu Pedro
Vest trẻ em,size S,mới 100%,,không nhãn hiệu,BABIE’S VEST
1280550623 áo Blouse tay dài nữ Cotton hiệu Accessorize
1280550624 áo Blouse tay dài nữ Cotton hiệu Accessorize
1280560625 áo Blouse tay dài nữ Cotton hiệu Accessorize
1280560626 áo Blouse tay dài nữ Cotton hiệu Accessorize
1280560627 áo Blouse tay dài nữ Cotton hiệu Accessorize
1280560628 áo Blouse tay dài nữ Cotton hiệu Accessorize
1280560629 áo Blouse tay dài nữ Cotton hiệu Accessorize
1280560630 áo Blouse tay dài nữ Cotton hiệu Accessorize
1280560631 áo Blouse tay dài nữ Cotton hiệu Accessorize
1280560632 áo Blouse tay dài nữ Cotton hiệu Accessorize
44230690 áo somi nữ tay dài Size 06 Viscose 100% hiệu Warehouse
44230693 áo sơ mi nữ tay ngắn Viscose 100%, Size 37 hiệu Warehouse
44230693 áo sơ mi tay dài nữ Viscose 100% hiệu warehouse
44230693 áo somi nữ tay dài Viscose 100% Size 06 hiệu Warehouse
44230698 áo sơ mi nữ ngắn tay 70% Cotton, 30% Silk, Size 06 hiệu warehouse
44230700 áo sơ mi tay dài nữ Size 06100% COTTON hiệu Warehouse
44230700 áo sơ mi tay dài nữSize 10 100% COTTON hiệu Warehouse
44230701 áo Blouson nữ tay dài Size 06 100% Viscose hiệu Warehouse
44230703 áo somi nữ tay dài 100% Viscose Size 06 hiệu Warehouse
45130817 áo nữ Blouson tay dài hiệu Warehouse 100% Viscose Size 06
45330627 áo somi nữ tay dài 100% Polyester Size 06 hiệu Warehouse
50329834 áo sơ mi tay dài nữ Cotton 100% hiệu warehouse
61200271 áo somi nữ tay dài COTTON hiệu Mango
61200273 áo somi nữ tay dài COTTON hiệu Mango
61200358 áo somi nữ tay dài VISCOSE hiệu Mango
61200552 áo somi nữ tay dài VISCOSE hiệu Mango
61206039 áo sơ mi nữ tay dài TOMASPO6-A POLYAMIDE hiệu Mango
61206266 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ CORALINE VISCOSE hiệu Mango
61206272 áo sơ mi nữ tay dài NICOLE VISCOSE hiệu Mango
61206272 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ NICOLE VISCOSE hiệu Mango
61206273 áo BLOUSON nữ tay dài NINA POLYESTER hiệu Mango
61206453 áo BLOUSON nữ tay dài BLOUSON GVINE POLYESTERS hiệu Mango
61206453 áo Blouson nữ tay dài POLYESTER hiệu Mango
61206453 áo Blouson nữ tay ngắn POLYESTER hiệu Mango
61206461 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ GRAFICO COTTON hiệu Mango
61206461 áo sơ mi tay ngắn ELENCOTTON hiệu Mango
62221353 áo Blouson nữ tay ngắn Size 06 100% SILK hiệu Warehouse
62221368 áo sơ mi nữ ngắn tay Polyester 100%, Size 06 hiệu warehouse
62330640 áo Blouse nữ100% POLYESTER hiệu Warehouse Size 06
62330643 áo Blouse nữ100% ACETATE hiệu Warehouse Size 06
62330648 áo blouse tay dài 100% SILK hiệu warehouse
62330648 áo blouse tay dài100% SILK hiệu warehouse
62330651 áo Blouse nữ tay ngắn Polyester 100% Size 06 hiệu Warehouse
62330652 áo Blouson nữ tay dài Size 06 100% Polyester hiệu Warehouse
62330653 áo Blouson nữ tay dài Size 06 100% Polyester hiệu Warehouse
62330655 áo Blouse ngắn tay Polyester 100%, Size 06 hiệu warehouse
62330655 áo Blouse nữ tay ngắn Size 06 100% POLYESTER hiệu Warehouse
62330656 áo Blouson nữ tay dài Size 06 Polyester 100% hiệu Warehouse
62330658 áo Blouse ngắn tay Silk 100%, Size 06 hiệu warehouse
62330659 áo Blouse nữ tay ngắn Polyester 100% Size 06 hiệu Warehouse
62330662 áo Blouse ngắn tay 100% Polyester, Size 06 hiệu warehouse
62330662 áo Blouson nữ tay dài 100% POLYESTER Size 06 hiệu Warehouse
62530257 áo Blouse nữ tay ngắn Size 06 100% Silk hiệu Warehouse
63200029 áo sơ mi nữ tay ngắn PLANITA6COTTON hiệu Mango
63200029 áo somi PLANITA6 nữ tay dài COTTON hiệu Mango
63200256 áo SOMI nữ tay dài COTTON hiệu Mango
63200270 áo somi nữ tay dài COTTON hiệu Mango
63200451 áo SOMI nữ tay dài COTTON hiệu Mango
63200454 áo somi BIRDY nữ tay ngắn COTTON hiệu Mango
63200454 áo SOMI nữ tay dài COTTON hiệu Mango
63200457 áo somi CASTI nữ tay ngắn COTTON hiệu Mango
63200459 áo Somi nữ tay dài COTTON hiệu Mango
63200460 áo somi nữ tay dài COTTON hiệu Mango
63206029 áo tay dài nữ BLOUSON FFE ROSE-6 cotton hiệu Mango
63206032 áo tay dài nữ BLOUSON RAYAROS6 cotton hiệu Mango
63206037 áo tay dài nữ BLOUSON RFD SUNNY6-A Polyester hiệu Mango
63206260 áo BLOUSON nữ tay dài RSD GRISEL POLYESTER hiệu Mango
63206268 áo sơ mi nữ tay dài ELEN COTTON hiệu Mango
63206268 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ ELEN cotton hiệu Mango
63206269 áo sơ mi nữ tay dài SUNNYBIS-A POLYAMIDE hiệu Mango
63206279 áo Blouson nữ tay ngắn LINEN hiệu Mango
63208063 áo sơ mi nữ tay dài BCD MARIACHI COTTON hiệu Mango
63208063 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ BCD MARIACHI cotton hiệu Mango
63208066 áo sơ mi nữ tay dài BCD LYRICS 2 COTTON hiệu Mango
63208067 áo sơ mi nữ tay dài USD SPORT COTTON hiệu Mango
63208067 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ USD SPORT COTTON hiệu Mango
63208400 áo sơ mi nữ tay dài UAD GAS VISCOSE hiệu Mango
63208400 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ UAD GAS VISCOSE hiệu Mango
63328068 áo BLOUSON tay ngắn nữ DRAP POLYESTER hiệu Mango
63906268 áo sơ mi nữ tay ngắn nữ ELEN cotton hiệu Mango
64200270 áo somi nữ tay dài COTTON hiệu Mango
64206268 áo sơ mi tay ngắn ELENCOTTON hiệu Mango
A62369 áo somi tay dài 100% CO hiệu Versace
A63496 áo somi tay dài 100% SE hiệu Versace
Aó khoác cho bé , size 4, Mới 100%,,không nhãn hiệu, BABIES CADIGAN
áo khoác ngắn nữ dệt 100% COTTON STYLE NO. BLCYNS0113
áo khoác ngắn nữKNITTED-JACKET 100% POLYESTER(hiệu Hugo Boss)50217977 402S. Hàng mới 100%
áo khoác trẻ em,size 5,mới 100%,,không nhãn hiệu,BABIES COAT
áo kiểu bé gái- Blouse- OSH701812201- 100% cotton- hiệu Oshkosh
áo kiểu nữ 100% POLYESTER WOVEN mã hàng 72JN7 hiệu French Connection mới 100%
áo kiểu nữ 100% VISCOSE WOVEN mã hàng 72EE7 hiệu French Connection mới 100%
áo kiểu nữ bằng sợi tổng hợp hiệu Chanel(12PP43332K04388AW005) size 34;36
áo kiểu nữ bằng vải sợi 100% silk, hiệu D&G, hàng mới 100%
áo kiểu sơ mi nữ 100% SILK 288126 QW257 2214, hiệu AMQ, hàng mới 100%
áo len nữ bằng vải-hiệu GAP-, hàng mới 100%- mã hàng:776630
áo nữ ngưêi lín ( hiệu G 2000 )
áo nữ người lớn ( hiệu : G2000 )
áo nữ người lớn ( hiệu G2000 )
áo phông nữ LADIES 100% COTTON WOVEN BLOUSE mã 68293-0003
áo sơ mi nữ 100 % COTTON 12P6041375, hiệu Givenchy, hàng mới 100%
áo sơ mi nữ 100 % COTTON 12S6212343, hiệu Givenchy, hàng mới 100%
áo sơ mi nữ 100 % COTTON 12Y6132260 , hiệu Givenchy, hàng mới 100%
áo sơ mi nữ 100% CO 20J003995, hiệu Celine, mới 100%
áo sơ mi nữ 100% CO 20N312891 hiệu Celine, mới 100%
áo sơ mi nữ 100% CO 20N312891, hiệu Celine, mới 100%
áo sơ mi nữ 100% Cotton 14.600124 67053.600, hiệu Anotonio Marras, hàng mới 100%
áo sơ mi nữ 100% COTTON 288000 QW003 9000, hiệu AMQ, hàng mới 100%
áo sơ mi nữ 100% COTTON 4376-C0307, hiệu Tara Jarmon, hàng mới 100%
áo sơ mi nữ 100% COTTON RNC0600, hiệu VAVARTE, hàng mới 100%
áo sơ mi nữ 100% COTTON RNC0680, hiệu VAVARTE, hàng mới 100%
áo sơ mi nữ chất liệu cotton hiệu BRIGHTS, MTS0120, 100% cotton, hàng mới 100%
áo sơ mi nữ hiệu Guess-LADIES Woven, LS Woven Denim Shirts, 100% Tencel W21H38D0M40
áo sơ-mi nữ RNC0800 100% COTTON, HIÊU VAVARTE, MớI 100%
HN007 áo somi nữ không tay Size 10 97%CO,3%SP, hiệu Karen Millen
HN023 áo somi nữ tay ngắn Size 10 100% SILK hiệu Karen Millen
HN040 áo somi nữ tay dài 100% POLYESTER, Size 10 hiệu Karen Millen
HN047 áo somi nữ tay ngắn 100% SILK Size 10 hiệu Karen Millen
HN049 áo somi nữ không tay Size 10 100% SILK, hiệu Karen Millen
HN050 áo somi nữ không tay Size 10 100% SILK, hiệu Karen Millen
HN056 áo somi tay dài Size 10 100% SILK, hiệu Karen Millen
HN056 áo somi tay dài Size 12 100% SILK, hiệu Karen Millen
HN056 áo somi tay dài Size 6 100% SILK, hiệu Karen Millen
HN056 áo somi tay dài Size 8 100% SILK, hiệu Karen Millen
MRLLSH472668 Aó sơ mi nữ hiệu Roxy (100%cotton),mới 100%
MRLTP608 Aó sơ mi nữ hiệu Roxy (100%cotton),mới 100%
Vest trẻ em,size S,mới 100%,,không nhãn hiệu,BABIE’S VEST
44230693 áo sơ mi nữ tay ngắn Viscose 100%, Size 37 hiệu Warehouse
44230693 áo sơ mi tay dài nữ Viscose 100% hiệu warehouse
44230700 áo sơ mi tay dài nữ Size 06100% COTTON hiệu Warehouse
44230701 áo Blouson nữ tay dài Size 06 100% Viscose hiệu Warehouse
44230703 áo somi nữ tay dài 100% Viscose Size 06 hiệu Warehouse
45330627 áo somi nữ tay dài 100% Polyester Size 06 hiệu Warehouse
61200653 áo somi nữ tay dài COTTON hiệu Mango
62221353 áo Blouson nữ tay ngắn Size 06 100% SILK hiệu Warehouse
62221368 áo sơ mi nữ ngắn tay Polyester 100%, Size 06 hiệu warehouse
62330640 áo Blouse nữ100% POLYESTER hiệu Warehouse Size 06
62330643 áo Blouse nữ100% ACETATE hiệu Warehouse Size 06
62330648 áo blouse tay dài 100% SILK hiệu warehouse
62330648 áo blouse tay dài100% SILK hiệu warehouse
62330651 áo Blouse nữ tay ngắn Polyester 100% Size 06 hiệu Warehouse
62330652 áo Blouson nữ tay dài Size 06 100% Polyester hiệu Warehouse
62330653 áo Blouson nữ tay dài Size 06 100% Polyester hiệu Warehouse
62330655 áo Blouse ngắn tay Polyester 100%, Size 06 hiệu warehouse
62330655 áo Blouse nữ tay ngắn Size 06 100% POLYESTER hiệu Warehouse
62330656 áo Blouson nữ tay dài Size 06 Polyester 100% hiệu Warehouse
62330658 áo Blouse ngắn tay Silk 100%, Size 06 hiệu warehouse
62330659 áo Blouse nữ tay ngắn Polyester 100% Size 06 hiệu Warehouse
62330662 áo Blouse ngắn tay 100% Polyester, Size 06 hiệu warehouse
62330662 áo Blouson nữ tay dài 100% POLYESTER Size 06 hiệu Warehouse
62530257 áo Blouse nữ tay ngắn Size 06 100% Silk hiệu Warehouse
áo khoác nữ đan 90% CUPRO 10% POLYURETHANE STYLE NO. KKCYNS0114
áo sơ mi nữ 100% COTTON 288000 QW003 9000, hiệu AMQ, hàng mới 100%
áo sơ mi nữ 100% COTTON RNC0600, hiệu VAVARTE, hàng mới 100%
áo sơ mi nữ 100% COTTON RNC0680, hiệu VAVARTE, hàng mới 100%
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 61:Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc