cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Các chi tiết
Các chi tiết
Các chi tiết
Các chi tiết
+ 4
Các chi tiết
Các chi tiết
Các chi tiết
Các chi tiết

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Các chi tiết
Thân áo đã cắt sẵn chưa in, thêu (100% Cotton)... (mã hs thân áo đã cắt/ mã hs của thân áo đã c)
Vải dệt kim đã cắt thành hình quần lót (thân trước, thân sau, vải viền)- Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim đã/ mã hs của vải dệt kim)
Móc và mắt (1 Bộ 2 Cái) các loại... (mã hs móc và mắt 1 b/ mã hs của móc và mắt)
Tay LF33143-L... (mã hs tay lf33143l/ mã hs của tay lf33143)
Tay LF33143-M... (mã hs tay lf33143m/ mã hs của tay lf33143)
Tay LF33163-L... (mã hs tay lf33163l/ mã hs của tay lf33163)
Tay LF33163-M... (mã hs tay lf33163m/ mã hs của tay lf33163)
Tay NC35152-M... (mã hs tay nc35152m/ mã hs của tay nc35152)
Tay RC2414A-L... (mã hs tay rc2414al/ mã hs của tay rc2414a)
Tay RC2415A-L... (mã hs tay rc2415al/ mã hs của tay rc2415a)
Tay RC26162-L... (mã hs tay rc26162l/ mã hs của tay rc26162)
Tay RC26162-M... (mã hs tay rc26162m/ mã hs của tay rc26162)
Tay SG2115K-M... (mã hs tay sg2115km/ mã hs của tay sg2115k)
Tay RB47162-LL... (mã hs tay rb47162ll/ mã hs của tay rb47162)
Thân LF33143-L... (mã hs thân lf33143l/ mã hs của thân lf33143)
Thân LF33143-M... (mã hs thân lf33143m/ mã hs của thân lf33143)
Thân LF33163-L... (mã hs thân lf33163l/ mã hs của thân lf33163)
Thân LF33163-M... (mã hs thân lf33163m/ mã hs của thân lf33163)
Thân NC35152-M... (mã hs thân nc35152m/ mã hs của thân nc35152)
Thân RC2414A-L... (mã hs thân rc2414al/ mã hs của thân rc2414a)
Thân RC2415A-L... (mã hs thân rc2415al/ mã hs của thân rc2415a)
Thân RC26162-L... (mã hs thân rc26162l/ mã hs của thân rc26162)
Thân RC26162-M... (mã hs thân rc26162m/ mã hs của thân rc26162)
Thân SG2115K-M... (mã hs thân sg2115km/ mã hs của thân sg2115k)
Thân RB47162-LL... (mã hs thân rb47162ll/ mã hs của thân rb47162)
Tay áo GQ5515G-L... (mã hs tay áo gq5515g/ mã hs của tay áo gq551)
Tay áo RC2416C-L... (mã hs tay áo rc2416c/ mã hs của tay áo rc241)
Tay áo TO46142-M... (mã hs tay áo to46142/ mã hs của tay áo to461)
Tay áo TO46162-M... (mã hs tay áo to46162/ mã hs của tay áo to461)
Tay áo UM7515B-L... (mã hs tay áo um7515b/ mã hs của tay áo um751)
Tay áo RC30142-LL... (mã hs tay áo rc30142/ mã hs của tay áo rc301)
Thân áo GQ5515G-L... (mã hs thân áo gq5515g/ mã hs của thân áo gq55)
Thân áo RC2416C-L... (mã hs thân áo rc2416c/ mã hs của thân áo rc24)
Thân áo TO46142-M... (mã hs thân áo to46142/ mã hs của thân áo to46)
Thân áo TO46162-M... (mã hs thân áo to46162/ mã hs của thân áo to46)
Thân áo UM7515B-L... (mã hs thân áo um7515b/ mã hs của thân áo um75)
Thân áo RC30142-LL... (mã hs thân áo rc30142/ mã hs của thân áo rc30)
Cửa quần BEB081M-L-97... (mã hs cửa quần beb081/ mã hs của cửa quần beb)
Đáy quần BEB081M-L-97... (mã hs đáy quần beb081/ mã hs của đáy quần beb)
Thân quần BEB081M-L-97... (mã hs thân quần beb08/ mã hs của thân quần be)
Tay áo SGV014K-LL... (mã hs tay áo sgv014k/ mã hs của tay áo sgv01)
Thân áo SGV014K-LL... (mã hs thân áo sgv014k/ mã hs của thân áo sgv0)
Cửa quần CC1082B-L-63... (mã hs cửa quần cc1082/ mã hs của cửa quần cc1)
Lót quần CC1082B-L-63... (mã hs lót quần cc1082/ mã hs của lót quần cc1)
Front width cloth- Miếng vải mặt thân trước, hàng mới 100%... (mã hs front width clo/ mã hs của front width)
Đệm vai(2 chiếc/bộ, phụ kiện hàng may mặc đã hoàn chỉnh)... (mã hs đệm vai2 chiếc/ mã hs của đệm vai2 ch)
Vải bo chun... (mã hs vải bo chun/ mã hs của vải bo chun)
Dây viền, khổ 0.5''-1.5'' (hàng mới 100%)... (mã hs dây viền khổ 0/ mã hs của dây viền kh)
Tay áo CB1913-L... (mã hs tay áo cb1913l/ mã hs của tay áo cb191)
Tay áo MK24152-S... (mã hs tay áo mk24152/ mã hs của tay áo mk241)
Tay áo YV0013N-L... (mã hs tay áo yv0013n/ mã hs của tay áo yv001)
Thân áo CB1913-L... (mã hs thân áo cb1913/ mã hs của thân áo cb19)
Tay áo GK12126-LL... (mã hs tay áo gk12126/ mã hs của tay áo gk121)
Tay áo RC25152-LL... (mã hs tay áo rc25152/ mã hs của tay áo rc251)
Tay áo SGT1132-3L... (mã hs tay áo sgt1132/ mã hs của tay áo sgt11)
Thân áo LF33203-M... (mã hs thân áo lf33203/ mã hs của thân áo lf33)
Thân áo MK24152-S... (mã hs thân áo mk24152/ mã hs của thân áo mk24)
Thân áo RC30182-L... (mã hs thân áo rc30182/ mã hs của thân áo rc30)
Thân áo YV0013N-L... (mã hs thân áo yv0013n/ mã hs của thân áo yv00)
Tay áo IP6575B-150... (mã hs tay áo ip6575b/ mã hs của tay áo ip657)
Tay áo IP8475B-150... (mã hs tay áo ip8475b/ mã hs của tay áo ip847)
Tay áo UB1675F-150... (mã hs tay áo ub1675f/ mã hs của tay áo ub167)
Thân áo GK12126-LL... (mã hs thân áo gk12126/ mã hs của thân áo gk12)
Thân áo RC25152-LL... (mã hs thân áo rc25152/ mã hs của thân áo rc25)
Thân áo RC25202-LL... (mã hs thân áo rc25202/ mã hs của thân áo rc25)
Thân áo SGT1132-3L... (mã hs thân áo sgt1132/ mã hs của thân áo sgt1)
Thân áo AF12570-140... (mã hs thân áo af12570/ mã hs của thân áo af12)
Thân áo AF12575-150... (mã hs thân áo af12575/ mã hs của thân áo af12)
Thân áo BF12775-150... (mã hs thân áo bf12775/ mã hs của thân áo bf12)
Thân áo BF12780-160... (mã hs thân áo bf12780/ mã hs của thân áo bf12)
Thân áo IP4575B-150... (mã hs thân áo ip4575b/ mã hs của thân áo ip45)
Thân áo IP6575B-150... (mã hs thân áo ip6575b/ mã hs của thân áo ip65)
Thân áo IP8475B-150... (mã hs thân áo ip8475b/ mã hs của thân áo ip84)
Thân áo UB1675F-150... (mã hs thân áo ub1675f/ mã hs của thân áo ub16)
Thân áo UB1880F-160... (mã hs thân áo ub1880f/ mã hs của thân áo ub18)
Thân áo chưa in... (mã hs thân áo chưa in/ mã hs của thân áo chưa)
Dây trang trí 100% nylon (ren) dùng trong may mặc.Hàng mới 100%... (mã hs dây trang trí 1/ mã hs của dây trang tr)
Dây buộc- drawcord, chất liệu dệt hàng phụ trợ may mặc... (mã hs dây buộc drawc/ mã hs của dây buộc dr)
Đệm vai... (mã hs đệm vai/ mã hs của đệm vai)
Bán thành phẩm (Quần thun, áo thun) chưa wash... (mã hs bán thành phẩm/ mã hs của bán thành ph)
Cửa quần YV4182-L(09)... (mã hs cửa quần yv4182/ mã hs của cửa quần yv4)
Lót quần YV4182-L(09)... (mã hs lót quần yv4182/ mã hs của lót quần yv4)
Thân quần sau YV4182-L(09)... (mã hs thân quần sau y/ mã hs của thân quần sa)
Tay áo DS60142-L... (mã hs tay áo ds60142/ mã hs của tay áo ds601)
Tay áo DS60152-L... (mã hs tay áo ds60152/ mã hs của tay áo ds601)
Tay áo IS6209B-L... (mã hs tay áo is6209b/ mã hs của tay áo is620)
Tay áo SV61102-L... (mã hs tay áo sv61102/ mã hs của tay áo sv611)
Tay áo YV1015N-L... (mã hs tay áo yv1015n/ mã hs của tay áo yv101)
Lót đáy HD60072-L... (mã hs lót đáy hd60072/ mã hs của lót đáy hd60)
Tay áo SG2110K-LL... (mã hs tay áo sg2110k/ mã hs của tay áo sg211)
Thân áo DS60142-L... (mã hs thân áo ds60142/ mã hs của thân áo ds60)
Thân áo DS60152-L... (mã hs thân áo ds60152/ mã hs của thân áo ds60)
Thân áo IS6209B-L... (mã hs thân áo is6209b/ mã hs của thân áo is62)
Thân áo SV61102-L... (mã hs thân áo sv61102/ mã hs của thân áo sv61)
Thân áo YV1015N-L... (mã hs thân áo yv1015n/ mã hs của thân áo yv10)
Cửa quần RC30072-M... (mã hs cửa quần rc3007/ mã hs của cửa quần rc3)
Cửa quần SGV007K-L... (mã hs cửa quần sgv007/ mã hs của cửa quần sgv)
Lót quần DS60072-L... (mã hs lót quần ds6007/ mã hs của lót quần ds6)
Lót quần IS6207B-M... (mã hs lót quần is6207/ mã hs của lót quần is6)
Lót quần RB47072-L... (mã hs lót quần rb4707/ mã hs của lót quần rb4)
Lót quần RC26072-L... (mã hs lót quần rc2607/ mã hs của lót quần rc2)
Thân áo SG2110K-LL... (mã hs thân áo sg2110k/ mã hs của thân áo sg21)
Thân quần DS60072-L... (mã hs thân quần ds600/ mã hs của thân quần ds)
Thân quần HD60072-L... (mã hs thân quần hd600/ mã hs của thân quần hd)
Thân quần IS6207B-M... (mã hs thân quần is620/ mã hs của thân quần is)
Thân quần RB47072-L... (mã hs thân quần rb470/ mã hs của thân quần rb)
Thân quần RC26072-L... (mã hs thân quần rc260/ mã hs của thân quần rc)
Thân quần RC30072-M... (mã hs thân quần rc300/ mã hs của thân quần rc)
Thân quần SGV007K-L... (mã hs thân quần sgv00/ mã hs của thân quần sg)
Dây treo thẻ bài... (mã hs dây treo thẻ bà/ mã hs của dây treo thẻ)
Băng viền các loại- twill tape, lace, side tape... (mã hs băng viền các l/ mã hs của băng viền cá)
Chi tiết phụ trợ hàng may mặc từ vải dệt kim (bo)... (mã hs chi tiết phụ tr/ mã hs của chi tiết phụ)
Dây băng dệt HÀNG MỚI 100% HÀNG PHỤ KIỆN MAY MẶT ĐÃ HOÀN CHỈNH- CÁC CHI TIẾT KHÁC... (mã hs dây băng dệt hà/ mã hs của dây băng dệt)
Mảnh dệt len bán thành phẩm (bao gồm thân trước áo, thân sau áo, hai tay áo) 68% cotton 25% poly 7% nylonr... (mã hs mảnh dệt len bá/ mã hs của mảnh dệt len)
Băng dán dính cắt sẵn các loại (dùng sản xuất túi nghỉ dưỡng), mới 100%... (mã hs băng dán dính c/ mã hs của băng dán dín)
Back amplitude- Miếng vải lưng áo, hàng mới 100%... (mã hs back amplitude/ mã hs của back amplitu)
Front- Miếng vải mặt trước áo lót, hàng mới 100%... (mã hs front miếng vả/ mã hs của front miếng)
Clip band- Miếng dải viền đường kẹp gọng, hàng mới 100%... (mã hs clip band miến/ mã hs của clip band m)
Cửa quần CB1980-L(97)... (mã hs cửa quần cb1980/ mã hs của cửa quần cb1)
Cửa quần YV5083-L(97)... (mã hs cửa quần yv5083/ mã hs của cửa quần yv5)
Lót quần CB1980-L(97)... (mã hs lót quần cb1980/ mã hs của lót quần cb1)
Lót quần YV5083-L(97)... (mã hs lót quần yv5083/ mã hs của lót quần yv5)
Cửa quần CC1080C-L(NG)... (mã hs cửa quần cc1080/ mã hs của cửa quần cc1)
Cửa quần YV0181T-L(65)... (mã hs cửa quần yv0181/ mã hs của cửa quần yv0)
Lót quần CC1080C-L(NG)... (mã hs lót quần cc1080/ mã hs của lót quần cc1)
Lót quần YV0081N-L(64)... (mã hs lót quần yv0081/ mã hs của lót quần yv0)
Lót quần YV0181T-L(65)... (mã hs lót quần yv0181/ mã hs của lót quần yv0)
Thân quần CC1080C-L(NG)... (mã hs thân quần cc108/ mã hs của thân quần cc)
Thân quần YV0081N-L(64)... (mã hs thân quần yv008/ mã hs của thân quần yv)
Thân quần YV0181T-L(65)... (mã hs thân quần yv018/ mã hs của thân quần yv)
Thân quần sau CB1980-L(97)... (mã hs thân quần sau c/ mã hs của thân quần sa)
Thân quần trước CB1980-L(97)... (mã hs thân quần trước/ mã hs của thân quần tr)
Dây các loại (dây thun)... (mã hs dây các loại d/ mã hs của dây các loại)
Dây buộc, chất liệu dệt hàng phụ trợ may mặc... (mã hs dây buộc chất/ mã hs của dây buộc ch)
Dây yếm 58cm, phụ liệu dùng trong ngành may (Hàng mới 100%)... (mã hs dây yếm 58cm p/ mã hs của dây yếm 58cm)
Thân áo đã in vải 60% cotton 40% polyester (style 170344UN)... (mã hs thân áo đã in v/ mã hs của thân áo đã i)
Tay áo CB1913-M... (mã hs tay áo cb1913m/ mã hs của tay áo cb191)
Tay áo RB47152-M... (mã hs tay áo rb47152/ mã hs của tay áo rb471)
Tay áo RC26152-L... (mã hs tay áo rc26152/ mã hs của tay áo rc261)
Thân áo AN4718B-M... (mã hs thân áo an4718b/ mã hs của thân áo an47)
Thân áo GQ5518G-L... (mã hs thân áo gq5518g/ mã hs của thân áo gq55)
Thân áo IY13202-M... (mã hs thân áo iy13202/ mã hs của thân áo iy13)
Thân áo RB47152-M... (mã hs thân áo rb47152/ mã hs của thân áo rb47)
Thân áo RC26152-L... (mã hs thân áo rc26152/ mã hs của thân áo rc26)
Tay áo AF8470B-140... (mã hs tay áo af8470b/ mã hs của tay áo af847)
Tay áo IP6580B-160... (mã hs tay áo ip6580b/ mã hs của tay áo ip658)
Thân áo RC2418C-LL... (mã hs thân áo rc2418c/ mã hs của thân áo rc24)
Thân áo RC2520A-LL... (mã hs thân áo rc2520a/ mã hs của thân áo rc25)
Thân áo SG2120K-LL... (mã hs thân áo sg2120k/ mã hs của thân áo sg21)
Thân áo SM90203-LL... (mã hs thân áo sm90203/ mã hs của thân áo sm90)
Tay áo MF5046-M(1C)... (mã hs tay áo mf5046m/ mã hs của tay áo mf504)
Tay áo MF5052-L(NG)... (mã hs tay áo mf5052l/ mã hs của tay áo mf505)
Tay áo MF5052-M(NG)... (mã hs tay áo mf5052m/ mã hs của tay áo mf505)
Thân áo AF4155B-110... (mã hs thân áo af4155b/ mã hs của thân áo af41)
Thân áo AF8470B-140... (mã hs thân áo af8470b/ mã hs của thân áo af84)
Thân áo IP4560B-120... (mã hs thân áo ip4560b/ mã hs của thân áo ip45)
Thân áo IP4565B-130... (mã hs thân áo ip4565b/ mã hs của thân áo ip45)
Thân áo IP4580B-160... (mã hs thân áo ip4580b/ mã hs của thân áo ip45)
Thân áo IP6580B-160... (mã hs thân áo ip6580b/ mã hs của thân áo ip65)
Thân áo UB1885F-170... (mã hs thân áo ub1885f/ mã hs của thân áo ub18)
Thân áo MF5046-M(1C)... (mã hs thân áo mf5046/ mã hs của thân áo mf50)
Thân áo MF5052-L(NG)... (mã hs thân áo mf5052/ mã hs của thân áo mf50)
Thân áo MF5054-L(KS)... (mã hs thân áo mf5054/ mã hs của thân áo mf50)
Thân áo MF5056-L(1B)... (mã hs thân áo mf5056/ mã hs của thân áo mf50)
Tay áo SGV015K-L... (mã hs tay áo sgv015k/ mã hs của tay áo sgv01)
Thân áo GQ5220G-L... (mã hs thân áo gq5220g/ mã hs của thân áo gq52)
Thân áo SGV015K-L... (mã hs thân áo sgv015k/ mã hs của thân áo sgv0)
Thân áo UM7518B-L... (mã hs thân áo um7518b/ mã hs của thân áo um75)
Thân áo MG60202-LL... (mã hs thân áo mg60202/ mã hs của thân áo mg60)
Thân áo UM7520B-LL... (mã hs thân áo um7520b/ mã hs của thân áo um75)
Vải dệt kim 97% cotton 3% spandex: cổ áo và bo áo... (mã hs vải dệt kim 97%/ mã hs của vải dệt kim)
BTP áo cắt sẵn đã in, thêu mã 027B-75463 (1 bộ gồm 4 mảnh vải:Thân trước áo cắt sẵn đã thêu, thân sau áo cắt sẵn đã in,2 túi áo cắt sẵn đã in). Giá gia công: 3.01USD/set... (mã hs btp áo cắt sẵn/ mã hs của btp áo cắt s)
Móc nhựa NK... (mã hs móc nhựa nk/ mã hs của móc nhựa nk)
Thân áo cắt sẵn đã thêu, trang trí (100% Cotton 68/70) Style #501987 BTP50... (mã hs thân áo cắt sẵn/ mã hs của thân áo cắt)
Thân áo đã in... (mã hs thân áo đã in/ mã hs của thân áo đã i)
Dây treo mác thẻ... (mã hs dây treo mác th/ mã hs của dây treo mác)
Dây luồn (hàng mới 100%) (hàng phụ kiện may mặc, các chi tiết dệt kim) (Tái xuất theo HĐGC SỐ: 01/2019 JD-UK ngày 05/12/2018 đến 31/12/2019)... (mã hs dây luồn hàng/ mã hs của dây luồn hà)
Dây băng viền trang trí (hàng mới 100%) (hàng phụ kiện may mặc, các chi tiết dệt kim) (Tái xuất theo HĐGC SỐ: 01/2019 JD-UK ngày 05/12/2018 đến 31/12/2019)... (mã hs dây băng viền t/ mã hs của dây băng viề)
Bán thành phẩm bộ cầu ngực (lớp chính)+thân sau+nối cầu ngực+nhãn vải áo ngực nữ(75% NYLON 25% SPANDEX)... (mã hs bán thành phẩm/ mã hs của bán thành ph)
DÂY LUỒN 4MM #552994 D126CM... (mã hs dây luồn 4mm #5/ mã hs của dây luồn 4mm)
DÂY LUỒN 5mm #507972 D118CM... (mã hs dây luồn 5mm #5/ mã hs của dây luồn 5mm)
DÂY LUỒN 10MM #380733 D101CM... (mã hs dây luồn 10mm #/ mã hs của dây luồn 10m)
DÂY LUỒN 4.5MM #509364 D107CM... (mã hs dây luồn 45mm/ mã hs của dây luồn 45)
DÂY LUỒN 15MM #659664 D139CM... (mã hs dây luồn 15mm #/ mã hs của dây luồn 15m)
DÂY LUỒN (DÂY BUỘC) 2MM #646066 D15CM... (mã hs dây luồn dây b/ mã hs của dây luồn dâ)
DÂY LUỒN 8mm 62746415 110CM... (mã hs dây luồn 8mm 62/ mã hs của dây luồn 8mm)
DÂY LUỒN 4mm 80001609 D115CM... (mã hs dây luồn 4mm 80/ mã hs của dây luồn 4mm)
DÂY LUỒN 5MM 62627230 D110CM... (mã hs dây luồn 5mm 62/ mã hs của dây luồn 5mm)
DÂY LUỒN 6mm 62734022 D110CM... (mã hs dây luồn 6mm 62/ mã hs của dây luồn 6mm)
DÂY LUỒN 6mm 80000073 D110CM... (mã hs dây luồn 6mm 80/ mã hs của dây luồn 6mm)
DÂY LUỒN 10MM 61019359 D120CM... (mã hs dây luồn 10mm 6/ mã hs của dây luồn 10m)
DÂY LUỒN 10MM 80012663 D110CM... (mã hs dây luồn 10mm 8/ mã hs của dây luồn 10m)
DÂY LUỒN 7MM80013225 NEN-CHU-D110CM... (mã hs dây luồn 7mm800/ mã hs của dây luồn 7mm)
Thân trước áo cắt sẵn (chưa in)/480325-1... (mã hs thân trước áo c/ mã hs của thân trước á)
Vật trang trí... (mã hs vật trang trí/ mã hs của vật trang tr)
Dây thun trang trí... (mã hs dây thun trang/ mã hs của dây thun tra)
MiẾNG ĐỆM, HÀNG PHỤ KiỆN MAY MẶC SỬ DỤNG MAY QuẦN ÁO THỂ THAO 2X10CM... (mã hs miếng đệm hàng/ mã hs của miếng đệm h)
MÚT BO DỆT KIM 70% ACRYLIC 29% WOOL 1% NYLON... (mã hs mút bo dệt kim/ mã hs của mút bo dệt k)
áo bó nữ 100% COTTON GW754332 WY240128 106 hiệu Jil Sander, mới 100%
áo bơi nữ 7% POLYAMIDE 23% ELASTHANNE 031222, hiệu Eres, hàng mới 100%
BĂNG ĐEO TAY - X12352
BĂNG ĐEO TAY - X17595
BĂNG ĐEO TAY - X17596
BĂNG ĐEO TAY - X17598
BANG éEO TAY X33734 - 73% COTTON 20% POLYAMIDE 5% THUN. Hiệu adidas
Cleopatra Serviette publicitaire 30 X 38 CM 100% cotton- Khăn lau tay-Hàng khuyến mãi.
Khăn choàng 100% SILK 292376 3010Q 4062, hiệu Alexander McQueen, hàng mới 100%
Khăn choàng 100% SILK 292498 3010Q 9262, hiệu Alexander McQueen, hàng mới 100%
Khăn choàng 90% MODAL-ACRYLIC 10% CASHMERE 287968 3914Q 3962, hiệu AMQ, hàng mới 100%
Khăn quàng 100% CASHMERE GW900011 WF100450 540 , hiệu Jil Sander, hàng mới 100%
Khăn quàng 100% MODAL A1570046P12, hiệu Diane von Furstenberg, hàng mới 100%
Khăn quàng 100% MODAL-ACRYLIC 282912 4628Q 1668, hiệu Alexander McQueen, mới 100%
Khăn quàng 100% SILK 293340 300B1 9368, hiệu Balenciaga, hàng mới 100%
Khăn quàng 100% SILK 918.01.045, hiệu Loewe, mới 100%
Khăn quàng 100% SILK 951.15.024, hiệu Loewe, mới 100%
Khăn quàng 100% SILK A1866920P12, hiệu Diane von Furstenberg, hàng mới 100%
Khăn quàng 100%MD 12D1KR ZT52/AH4 hiệu Pinko, hàng mới 100%
Khăn quàng 100%MD 12D1KT ZT52/RE1 hiệu Pinko, hàng mới 100%
Khăn quàng 50% SILK 50% WOOL 293338 363B1 6164, hiệu Balenciaga, mới 100%
Khăn quàng 51% VISCOSE 49% LINEN A1568242P12, hiệu Diane von Furstenberg, hàng mới 100%
Khăn quàng 55%linen 45%viscose SA20 218M 1226 hiệu Piazza, mới 100%
Khăn quàng 7% POLYAMIDE 23% ELASTHANNE 161205, hiệu Eres, hàng mới 100%
Khăn quàng 85% MODAL 15% POLYAMIDE GW907344 WF430080 100 hiệu Jil Sander, mới 100%
Khăn quàng 85% modal 15% silk SA16 103G 7001 hiệu Piazza, mới 100%
Khăn quàng 85% MODAL-ACRYLIC 15% SILK 293769 SW073 4210, hiệu McCartney, mới 100%
Khăn quàng 90% MODAL-ACRYLIC 10% CASHMERE 110640 3914Q 4376, hiệu Alexander McQueen, mới 100%
Khăn quàng cổ 70% ACRYLIQUE, 30% LAINE RNX1402, hiệu Vavarte, mới 100%
Khăn quàng nữ 7% POLYAMIDE 23% ELASTHANNE 161206, hiệu Eres, hàng mới 100%
Khăn quàng74% WOOL 26% SILK, hiệu Balenciaga, hàng mới 100% 293336 384B8 1760, hiệu Balenciaga, hàng mới 100%
Yếm dãi trẻ em (21.5 cm x 19 cm). Hiệu "Luvable Friends", 00208, 100% cotton. Hàng mới 100%.
Yếm dãi trẻ em. Hiệu “De Bon”, 100% cotton. Hàng mới 100%.
áo bó nữ 100% COTTON GW754332 WY240128 106 hiệu Jil Sander, mới 100%
Cleopatra Serviette publicitaire 30 X 38 CM 100% cotton- Khăn lau tay-Hàng khuyến mãi.
Khăn choàng 100% SILK 292376 3010Q 4062, hiệu Alexander McQueen, hàng mới 100%
Khăn choàng 100% SILK 292498 3010Q 9262, hiệu Alexander McQueen, hàng mới 100%
Khăn choàng 90% MODAL-ACRYLIC 10% CASHMERE 287968 3914Q 3962, hiệu AMQ, hàng mới 100%
Khăn quàng 100% CASHMERE GW900011 WF100450 540 , hiệu Jil Sander, hàng mới 100%
Khăn quàng 100% MODAL A1570046P12, hiệu Diane von Furstenberg, hàng mới 100%
Khăn quàng 100% MODAL-ACRYLIC 282912 4628Q 1668, hiệu Alexander McQueen, mới 100%
Khăn quàng 100% SILK 293340 300B1 9368, hiệu Balenciaga, hàng mới 100%
Khăn quàng 100% SILK 918.01.045, hiệu Loewe, mới 100%
Khăn quàng 100% SILK 951.15.024, hiệu Loewe, mới 100%
Khăn quàng 100% SILK A1866920P12, hiệu Diane von Furstenberg, hàng mới 100%
Khăn quàng 100%MD 12D1KR ZT52/AH4 hiệu Pinko, hàng mới 100%
Khăn quàng 100%MD 12D1KT ZT52/RE1 hiệu Pinko, hàng mới 100%
Khăn quàng 85% MODAL 15% POLYAMIDE GW907344 WF430080 100 hiệu Jil Sander, mới 100%
Khăn quàng 85% modal 15% silk SA16 103G 7001 hiệu Piazza, mới 100%
Khăn quàng 90% MODAL-ACRYLIC 10% CASHMERE 110640 3914Q 4376, hiệu Alexander McQueen, mới 100%
Khăn quàng74% WOOL 26% SILK, hiệu Balenciaga, hàng mới 100% 293336 384B8 1760, hiệu Balenciaga, hàng mới 100%
Yếm dãi trẻ em (21.5 cm x 19 cm). Hiệu "Luvable Friends", 00208, 100% cotton. Hàng mới 100%.
Yếm dãi trẻ em. Hiệu “De Bon”, 100% cotton. Hàng mới 100%.
Phần XI:NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM DỆT
Chương 61:Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc