cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng đai và dải (SEN), chiều rộng không quá 400 mm
 Steel Plate for rubber part 1.6*140*1219mm.
 2PC000-000121
Thép không hợp kim, cán phẳng, cán nguội, chưa phủ mạ hoặc sơn, kích thước 1.6*140*1219mm. Thép không hợp kim (hàm lượng C ≈ 0,024% tính theo trọng lượng), dạng tấm, cán nguội, chiều rộng 140mm, dày 1,6mm, chưa được tráng phủ mạ hoặc sơn. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim (hàm lượng C ≈ 0,024% tính theo trọng lượng), dạng tấm, cán nguội, chiều rộng 140mm, dày 1,6mm, chưa được tráng phủ mạ hoặc sơn.
Thép cuộn không hợp kim SPCC-SBT0.8mm±0.025, W96-0.1-0.3mm (chưa tráng mạ). Thép không hợp kim cán phẳng (hàm lượng C < 0.25% tính theo trọng lượng), chưa phủ mạ hoặc tráng, cán nguội, ở dạng cuộn, kích thước (0.8 x 96)mm. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim cán phẳng (hàm lượng C < 0.25% tính theo trọng lượng), chưa phủ mạ hoặc tráng, cán nguội, ở dạng cuộn, kích thước (0.8 x 96)mm

Ký, mã hiệu, chủng loại: SPCC-SB
Băng thép đai thùng, không hợp kim, cán nguội, chưa phủ mạ-tráng, dạng cuộn.Hàm lượng Carbon <0.25%, KT16mmx 0,55mm , hàng mới 100%
Thép cuộn mạ cán nguội dạng băng, không hợp kim, chưa tráng phủ mạ. hàng loại 2, mới 100% (0.46-0.78mm x 35-333mm x C)
Thép cuộn sx xích xe đạp 1.0*176mm
Thép không hợp kim cán nguội dạng tấm chưa được sơn tráng phủ mạ SPFC440 T1.2*300*1220
Thép không hợp kim cán nguộidạng cuộn, chưa sơn phủ mạ, bản rộng 1.2m*100mm, mới 100%.
Thép không hợp kim dạng cuộn cán nguội ASTM A684 1065 0.60MMX11.0MMXC
Thép không hợp kim, dạng cuộn, cán nguội, chưa tráng SPCC-4D 1.20MM x107.8MM x C
Thép lá cán nguội không mạ dạng cuộn 0,35-1,2mm x 34-440mm C (rộng dưới 600mm) Hàng loại 2. Hàng mới 100%
Thép tấm ( 0.5x111mmxC ; 0.5x100mmxC )
Thép tấm ( 0.8x245mmx C )
Thép tấm 2.5*72*C mm
Vòng thép Anode (Anode Strip) (Vật liệu sản xuất đèn )
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép