cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Hình chữ U, I hoặc H, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao dưới 80 mm
Thép hình không hợp kim, cán nóng.
Thép hình không hợp kim, cán nóng có mặt cắt ngang hình chữ U
Thép hình chữ H không hợp kim, cán nóng.
Thép không hợp kim hình chữ U, cán nóng.
Thép hình không hợp kim cán nóng.
Thép hình chữ U, I hoặc H có chiều cao dưới 80m
Hình chữ U, I hoặc H, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao dưới 80 mm
Dầm chữ H - H Beam 150*100 (Free charge) hàng tặng, không thanh toán
Khung thép hình chữ H-226270, pk của hệ thống chữa cháy bằng dàn khí CO2
Sắt hình chữ U cỡ 16- 160x 65mm hàng mới 100%, 9 bó = 270 thanh dài 9M
Sắt hình chữ U cỡ 18 - 180 x 70mm, hàng mới 100%, 16 bó = 256 thanh dài 12M
Sắt hình chữ U cỡ 20 - 200 x 73mm hàng mới 100%, 1 bó = 20 thanh dài 12M
Sắt hình chữ U cỡ 8 - 80 x 43mm hàng mới 100%, 1 bó = 80 thanh dài 6M
Tấm thép chu I (dùng trong xây dựng) kích thứơc: 0.5(T) x (W)1219 x (L)3000. Hàng mới 100%
Tấm thép hình chữ L (dùng trong xây dựng) kích thứơc 1.2(T) x (W)195 x (L)3000. Hàng mới 100%
Thanh sắt hình U,không hợp kim,kt(1*60*35*5000) mm,trọng lượng :3.5 kg/thanh,hàng không gia công qua mức cán nóng,hàng mới 100%
Thép hình (hình chữ H), cán nóng, không hợp kim, loại SS400 A0000J5FD 102, kích thước 300x300x10x15 (mm), hàng mới 100%
thép hình chữ I (dùng trong xây dựng ) có kích thước : 75(H) x (W)690 . hàng mới 100%
thép hình chữ U ( dùng trong xây dựng) có kích thước 0.5 (T) x (W)240 x(L) 3,000
Thép hình chữ U không hợp kim cán nóng chưa tráng, phủ, mạ. T/C SS400. K/T: 125 x 65 x 6 x 8 x 6000mm. Hàng mới 100%.
Thép hình chữ U không hợp kim, không gia công quá mức cán nóng, dầy 5mm, cao 5Cm, rộng 10Cm, dài 6m, hiệu giang dong, mới 100% .
Thép hình chữ U, chiều cao < 80mm, 41*41*2M
Thép hình chữ U, không hợp kim, chưa gia công quá mức cán nóng, chưa sơn phủ bề mặt. Kích thước: dài 6m, cao 5cm. Hiệu chữ trung quốc, mới 100%
Thép không hợp kim dạng thanh cán nóng hình chữ I -Flat Bar -I75*7/4t*5700*SS400
U PROFILE Thanh sắt U
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép