cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Dây làm nan hoa; dây tanh; dây dẹt cuộn tang; dây thép dễ cắt gọt
Dây làm nan hoa; dây tanh; dây dẹt cuộn tang; dây thép dễ cắt gọt

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dây làm nan hoa; dây tanh; dây dẹt cuộn tang; dây thép dễ cắt gọt
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 72:Sắt và thép