cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Máng đỡ cáp điện có lỗ (SEN)
Máng đỡ cáp điện (dài 0.9 met)
Máng đỡ cáp điện có lỗ (70*40*300)mm
Máng đở cáp điện có lỗ -3m x 105x 300- CF105/300EZ-CM000921 (Hiệu CABLOFIL mới 100%)
Máng đở cáp điện có lỗ -3m x 54x 100- CF54/100 316L-CM000074
Máng đỡ cáp điện, bằng kim loại /bộ phận không đồng bộ của Dây chuyền dàiMới 100%
Thanh đở máng cáp 3m -RCSN 3000S6 IN316L-CM013034
Máng đở cáp điện có lỗ -3m x 105x 300- CF105/300EZ-CM000921 (Hiệu CABLOFIL mới 100%)
Thanh đở máng cáp 3m -RCSN 3000S6 IN316L-CM013034
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 73:Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép