cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Được mạ hoặc tráng kẽm
Được mạ hoặc tráng kẽm
Được mạ hoặc tráng kẽm

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Được mạ hoặc tráng kẽm
Lưới rào sắt mắt nhỏ dạng cuộn được mạ hoặc tráng kẽm
Lưới được hàn ở mắt nối bằng thép có đường kính 0,6mm, mạ kẽm.
Lưới rào sắt mắt nhỏ dạng cuộn được mạ hoặc tráng kẽm, kích thước: (1/4 x 1 x 15)m, (1/2 x 1 x 17)m, (1/2 x 1 x 30)m, không hiệu, hàng mới 100%.
Lưới dây thép mạ kẽm 1
Lưới dây thép mạ kẽm 1/4
Lưới sắt mắt nhỏ (dạng cuộn) cỡ mắt (0,5 - 3) cm ,đường kính từ (0,5 -1)mm ,được hàn ở các mắt nối đã tráng phủ kẽm dùng làm hàng rào,hiệu chữ trung quốc( hàng mới 100%)
Lưới sắt tráng kẽm mắt nhỏ dạng cuộn, khổ rộng 1m, kích cỡ mắt ( 1 - 2)cm, đã được hàn ở các mắt nối, dùng để làm hàng rào, hiệu chữ Trung Quốc ( hàng mới 100%)
phên lưới bằng dây sắt mạ kẽm đã hàn ở mắt nối loại1mx25m/ cuộn (500cuộn) có mắt 10mm2 hàng mới 100%
Phên lưới đã hàn ở mắc nối: 1m x 30m/cuộn (1400 cuộn), hàng mới 100%
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 73:Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép