cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Được mạ hoặc tráng kẽm
Được mạ hoặc tráng kẽm
Được mạ hoặc tráng kẽm

Bạn đang xem mã HS 73143100: Được mạ hoặc tráng kẽm


Đang cập nhật...