cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Tấm đan, phên, lưới và rào, bằng dây nhôm
Tấm đan, phên, lưới và rào, bằng dây nhôm
Tấm đan, phên, lưới và rào, bằng dây nhôm
Tấm đan, phên, lưới và rào, bằng dây nhôm

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Tấm đan, phên, lưới và rào, bằng dây nhôm
Tấm lưới đan dạng hình ô vuông, bằng nhôm,kích thước dài:264.6mm, ngang 262.6mm,dùng trong vợt muỗi/ ALUMINIUM NET, hàng mới 100%... (mã hs tấm lưới đan dạ/ mã hs của tấm lưới đan)
ỐNG HÚT SẢN PHẨM bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs ống hút sản phẩ/ mã hs của ống hút sản)
Tấm đan bằng nhôm dùng để cố định Rotor máy phát điện, kích thước: 30**29*3 mm. mới 100%.... (mã hs tấm đan bằng nh/ mã hs của tấm đan bằng)
Phụ kiện máy hút khử mùi: Lưới lọc mỡ bằng nhôm, dùng cho model CZ B09, mới 100 %... (mã hs phụ kiện máy hú/ mã hs của phụ kiện máy)
Tấm đỡ bằng nhôm 3V2LV11210... (mã hs tấm đỡ bằng nhô/ mã hs của tấm đỡ bằng)
Lưới nhôm
Bộ phận-Lưới lọc nhôm; mới 100%
Khung sàng loại lớn bằng nhôm 660 x 660mm (Có lưới)
Khung sàng loại nhỏ bằng nhôm 568 x 502 mm (Có lưới)
Lưới chống muỗi bằng nhôm (1056MM*30M/cuộn), mới 100%
Sàng bảo hiểm bột loại lớn FSFS ( 2 x 100 mm, 13 lớp)
Sàng bảo hiểm bột loại nhỏ FSFS ( 2 x 83 mm, 11 lớp)
Tấm gá bằng nhôm Part number: A2A50000326
Tấm lọc bằng lưới nhôm, lọc bông(350*350*T10mm)(Hàng mới 100%)
Tấm lọc dùng trong xưởng, bằng lưới nhôm và lọc nhựa (370x290xT15mm) (Hàng mới 100%)
Tấm lưới lọc (bằng nhôm) (267.5MMX350MM) (LK máy hút khói)
Tấm lưới lọc (bằng nhôm) (316MMX285)(M31202) (LK máy hút khói)
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 76:Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm