cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Có hàm lượng kẽm từ 99,99% trở lên tính theo trọng lượng

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Có hàm lượng kẽm từ 99,99% trở lên tính theo trọng lượng
Kẽm thỏi KZ SHG 99.995%- Qui cách: (43 x 21 x 04)cm, mới 100%... (mã hs kẽm thỏi kz shg/ mã hs của kẽm thỏi kz)
Kẽm dạng thỏi, có hàm lượng kẽm tối thiểu 99.995%, mới 100%... (mã hs kẽm dạng thỏi/ mã hs của kẽm dạng thỏ)
Kẽm thỏi 99,995 %, không hợp kim. Hàng mới 100% chưa gia công... (mã hs kẽm thỏi 99995/ mã hs của kẽm thỏi 99)
Kẽm thỏi. Hàm lượng 99.995%. Hàng mới 100%.... (mã hs kẽm thỏi hàm l/ mã hs của kẽm thỏi hà)
Kẽm, không hợp kim, dạng thỏi, hàm lượng Kẽm trên 99,99% tính theo trọng lượng. Hàng mới 100%.- SPECIAL HIGH GRADE ZINC 99.995PCT. (Trọng lượng thực tế: 50,010 Tấn; Đơn giá: 2.496 USD/Tấn)... (mã hs kẽm không hợp/ mã hs của kẽm không h)
Kẽm không hợp kim (chưa gia công, dạng thỏi, có hàm lượng kẽm từ 99,995% trở lên tính theo trọng lượng). Mới 100%.... (mã hs kẽm không hợp k/ mã hs của kẽm không hợ)
Kẽm dùng làm chất phụ gia, thành phần (99.9% kẽm, 0.1 % chì). Hàng mới 100%... (mã hs kẽm dùng làm ch/ mã hs của kẽm dùng làm)
KẼM THỎI KHÔNG HỢP KIM ZN 99.995% MIN, HÀNG MỚI 100%... (mã hs kẽm thỏi không/ mã hs của kẽm thỏi khô)
KẼM NGUYÊN LIỆU (DẠNG THỎI), CHƯA ĐƯỢC GIA CÔNG, KHÔNG HỢP KIM SHG HÀM LƯỢNG ZN >99.99% TÍNH THEO TRỌNG LƯỢNG,- HÀNG MỚI 100%... (mã hs kẽm nguyên liệu/ mã hs của kẽm nguyên l)
Kẽm chưa gia công, dạng thỏi đúc, bằng kẽm không hợp kim có hàm lượng kẽm 99.996% tính theo phần trăm trọng lượng. Hàng mới 100%... (mã hs kẽm chưa gia cô/ mã hs của kẽm chưa gia)
KẼM THỎI Electrolytic Special High Grade Zinc Metal In Ingot (SHG Grade). Brand: Vedanta, HÀNG CHƯA GIA CÔNG. HÀNG MỚI 100%... (mã hs kẽm thỏi electr/ mã hs của kẽm thỏi ele)
Kẽm thỏi SMC SHG 99.995%. Qui cách: (43 x 21 x 04)cm, mới 100%... (mã hs kẽm thỏi smc sh/ mã hs của kẽm thỏi smc)
Kẽm thỏi nhãn hiệu SHG, hàm lượng ZN>99,995%,hàng mới 100%... (mã hs kẽm thỏi nhãn h/ mã hs của kẽm thỏi nhã)
Kẽm thỏi ngyên chất 99.995%, nhãn hiệu KZ mới 100%, hàng chưa gia công không hợp kim... (mã hs kẽm thỏi ngyên/ mã hs của kẽm thỏi ngy)
Thỏi kẽm thỏi nguyên chất 99.995% (SPECIAL HIGH GRADE ZINC INGOT). Hàng mới 100%... (mã hs thỏi kẽm thỏi n/ mã hs của thỏi kẽm thỏ)
Kẽm thỏi 99.99%,Không hợp kim, hàng chưa gia công, hàng mới 100%... (mã hs kẽm thỏi 9999%/ mã hs của kẽm thỏi 99)
Nguyên liệu sản xuất ống thép- Kẽm thỏi- Zinc ingot (hàng mới 100%)... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
Kẽm thỏi nguyên chất 99.995%... (mã hs kẽm thỏi nguyên/ mã hs của kẽm thỏi ngu)
Kẽm thỏi special high grade zinc metal 99.995% min zinc không hợp kim.Kích thước kiện kẽm (DxRxC)88cmx43cmx50cm.Mới 100%. (KL:99.772 tấn, tổng giá trị 250,926.58USD), nhãn hiệu NYRSTAR A-Z Z1.... (mã hs kẽm thỏi specia/ mã hs của kẽm thỏi spe)
Kẽm dạng thỏi không hợp kim, chưa gia công, có hàm lượng kẽm 99,995%. Quy cách: dày 319 mm, chiều dài 1266 mm, bề rộng 514 mm, khối lượng 1090 kg +/- 45 kg... (mã hs kẽm dạng thỏi k/ mã hs của kẽm dạng thỏ)
Kẽm thỏi chưa gia công, hàm lượng 99,995%. Hàng mới 100%. Xuất xứ Hàn Quốc.... (mã hs kẽm thỏi chưa g/ mã hs của kẽm thỏi chư)
KẼM KHÔNG HỢP KIM (CHƯA GIA CÔNG, HÀM LƯỢNG 99.99%, KÍCH THƯỚC 430X210X40MM, MỚI 100%)(DÒNG HÀNG SỐ 1 CỦA TK NHẬP KHẨU SỐ 102143791260-A11 NGÀY31/07/2018)... (mã hs kẽm không hợp k/ mã hs của kẽm không hợ)
Zinc Ingot- Kẽm thỏi (Hàn Quốc)... (mã hs zinc ingot kẽm/ mã hs của zinc ingot)
Kẽm thỏi KEM99HH, hàm lượng kẽm 99,995% tính theo trọng lượng, KT: 433 x 215 x38, hàng mới 100%... (mã hs kẽm thỏi kem99h/ mã hs của kẽm thỏi kem)
Hóa chất kẽm thỏi không hợp kim Zinc Ingot (25KG/pcs)... (mã hs hóa chất kẽm th/ mã hs của hóa chất kẽm)
Kẽm không hợp kim, dạng thỏi 460 x 110 x 35mm.
Zinc 460 x 110 x 35mm.
Kẽm không hợp kim có hàm lượng từ 99,99% trở lên tính theo trọng lượng, chưa qua gia công. Kích cỡ: (460 x 110 x 35)mm.
Zinc Ingot.
Zinc 460 x 110 x 35mm
(Mục 1 TK): Nguyên liệu SX ống thép- Kẽm thỏi- Zinc Ingot (hàng mới 100%).
Kẽm không hợp kim, dạng thỏi, hàm lượng Zn»100% tính theo trọng lượng.
Kẽm không hợp kim, dạng thỏi 460 x 110 x 35mm. Kẽm không hợp kim có hàm lượng từ 99,99% trở lên tính theo trọng lượng, chưa qua gia công. Kích cỡ: (460 x 110 x 35)mm.
Kẽm thỏi 1255*510*300mm ( Hàm lượng kẽm 99.995%)
Kẽm thỏi không hợp kim HZL 99.995% zn min
Kẽm thỏi không hợp kim,có hàm lượng kẽm 99.995 % trở lên
Kẽm thỏi ( không hợp kim ) chưa gia công SHG ZINC INGOT ( ZN 99.995 PCT MIN ) mới 100%
Kẽm thỏi KZ (hàng mới 100%)
Kẽm dạng thỏi, không hợp kim/ ZINC INGOT (ZN 99.995%)
Kẽm thỏi (ZINC INGOT JUMBO) (zn: 99,995% Min) (R000004)
Kẽm không hợp kim dạng thỏi -Zinc Ingot 99.995 PCT
Kẽm thỏi, hàng mới 100%
Kẽm thỏi không hợp kim EZDA3 , hàng mới 100%
Kẽm thỏi không hợp kim,có hàm lượng kẽm 99,995%
Kẽm thỏi không hợp kim, Zn 99,995% min, hàng mới 100%
Kẽm thỏi chưa gia công, hàm lượng 99,995% min. Hàng mới 100%
Kẽm dạng thỏi, không hợp kim ZINC INGOT (ZN 99.995 %)
Kẽm thỏi không hợp kim có hàm lượng kẽm từ 99.995% theo trọng lượng (Mới 100%)
Kẽm thỏi 99.995% qui cách (43x21x04)cm - Mới 100%
Kẽm thỏi ( Hàm lượng kẽm 99.995%)
Kẽm thỏi chưa gia công ( không hợp kim ) : SHG ZINC INGOT ( ZN 99.995 PCT MIN) hàng mới 100%
Kẽm thỏi nhãn hiệu KZ/YP, mới 100% (hàm lượng ZN>99,995%)
Kẽm thỏi không hợp kim, chưa gia công. Hàm lượng 99,995% minimum. Hàng mới 100%.
Kẽm thỏi không hợp kim, chưa gia công cán, kéo. Hàm lượng kẽm trên 99,99%.
Zinc Metal- Kẻm thỏi 99,99%-Hàng mới 100%
Kẽm thỏi không hợp kim chưa qua gia công, (SHG ZINC INGOT SHGZN: PADAENG THAILAND) ZN 99.995PCT MIN
Kẽm thỏi không hợp kim,có hàm lượng kẽm 99,995% trở lên
Kẽm Thỏi,hàng mới 100%
Kẽm không hơp kim dạng thỏi (hàng mới 100%),hàm lượng kẽm 99,99%.
Kẽm chưa gia công dạng thỏi
Kẽm thỏi > 99.995% , chưa gia công, hàng mới 100%
Kẽm thỏi 99,99% . Hàng mới 100% chưa gia công
Kẽm thỏi không hợp kim SHG 99.9955% zn min
Kẽm thỏi (Hàng mới 100%)
Kẽm thỏi không hợp kim SHG 99.995%zn min
Kẽm thỏi chưa gia công. Hàm lượng 99,997%. Hàng mới 100%
Kẽm không hợp kim dạng thỏi chưa gia công. Hàng mới 100%
Kẽm thỏi 99.995% - Qui cách: (43 x 21 x 04)cm - Hàng mới 100%
Kẽm thỏi 1255*510*300mm ( Hàm lượng kẽm 99.995%)
Zinc Metal- Kẻm thỏi
Kẽm thỏi không hợp kim SHG Zinc Ingot 99.995 PCT, hàng mới 100%
Kẽm thỏi nhãn hiệu KZ/YP, mới 100% (hàm lượng ZN>99,995%)
Kẽm không hơp kim dạng thỏi (hàng mới 100%),hàm lượng kẽm 99,99%.
Kẽm thỏi 99,99% . Hàng mới 100% chưa gia công
Zinc granular Zn(Dùng trong thí nghiệm) 500g/chai
Phần XV:KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ BẢN
Chương 79:Kẽm và các sản phẩm bằng kẽm