cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Có hàm lượng kẽm từ 99,99% trở lên tính theo trọng lượng

Bạn đang xem mã HS 79011100: Có hàm lượng kẽm từ 99,99% trở lên tính theo trọng lượng


Đang cập nhật...