cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Đang cập nhật chính sách áp dụng đối với mặt hàng này.


Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

STT Văn bản Tình trạng hiệu lực Chi tiết
1 QCVN 67:2017/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
2 QCVN 21:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
3 QCVN 64:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
4 QCVN 70:2014/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
5 QCVN 72:2013/BGTVT Hết hiệu lực Xem chi tiết
6 QCVN 48:2012/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết
7 QCVN 49:2012/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết