cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Các chính sách áp dụng với mã HS này

STT Chính sách Ngày áp dụng Tình trạng Chi tiết
1 Danh Mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được (Phụ lục II) 15/05/2018 Đang áp dụng Xem chi tiết
2 Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn hợp quy sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường Xem chi tiết

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

STT Văn bản Tình trạng hiệu lực Chi tiết
1 QCVN 97:2016/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
2 QCVN 96:2016/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
3 QCVN 23:2016/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
4 QCVN 42:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
5 QCVN 64:2015/BGTVT Đang có hiệu lực Xem chi tiết
6 QCVN 22:2010/BGTVT Còn hiệu lực Xem chi tiết