cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Bộ điều khiển và bộ thích ứng

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Bộ điều khiển và bộ thích ứng
Chìa khóa dạng USB dùng để mở chức năng điều khiển dùng cho máy siêu âm (Service Key, Complete), hàng mới... (mã hs chìa khóa dạng/ mã hs của chìa khóa dạ)
Phụ tùng dây chuyền sản xuất xi măng : Bộ xử lý (CPI-CAN - 891.441.00.00, dạng vi mạch điện tử), hàng mới 100%
Thiết bị điều khiển TB600 ( Dùng cho máy in mặt gạch men)
Bộ thích ứng vi tính HP 3600-48-PoE SI Switch-Europe option
bo mạch điều khiển máy chủ AM426-69009
thiết bị hỗ trợ mạng nội bộ 580643-001
Bộ phận của máy xử lý dữ liệu tự động, dùng cho trạm thu phí giao thông: bộ xử lý dữ liệu trung tâm (EP222301) - Hiệu EFKON
Phụ tùng cho máy dập kim loại: Bộ lập trình PLC
Bộ điều khiển FA09
Bộ điều khiển hệ thống máy chủ IBM Blade Center 2 (BCH) refresh PCR với 2 bộ nguồn 2980W PSU 88524TA
bo mạch mở rộng máy tính chủ 462918-001
Bộ điều khiển chơi Game (loại đơn) kết nối với máy vi tính, model: SZ-702, hiệu SENZE. Mới 100%
Bộ điều khiển chơi Game (loại đôi) kết nối với máy vi tính, model: EW-702D, hiệu EWay. Mới 100%
Bộ phận của máy xử lý dữ liệu tự động, dùng cho trạm thu phí giao thông: bộ xử lý dữ liệu trung tâm (EP222301) - Hiệu EFKON
Bộ điều khiển hệ thống máy chủ IBM Blade Center 2 (BCH) refresh PCR với 2 bộ nguồn 2980W PSU 88524TA
Phần XVI:MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ;THIẾT BỊ ĐIỆN; CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG; THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO ÂM THANH, THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO HÌNH ẢNH,ÂM THANH TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CÁC THIẾT BỊ TRÊN
Chương 84:Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và trang thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúng