cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần XIII Chương 68 68042200 Bằng vật liệu mài đã được kết khối hoặc bằng gốm khác
2 Phần XV Chương 73 73143900 Loại khác
3 Phần XVI Chương 84 84133090 Loại khác
4 Phần XVI Chương 85 85015119 Loại khác